Elektroniczny sąd Ultima Ratio wydał pierwsze wyroki

Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny Ultima Ratio z siedzibą w Warszawie rozpoznał już pierwsze sprawy. Średnia wartość pozwów złożonych przez firmy wyniosła 18 tys. zł. Pierwsze 8 spraw rozstrzygnęli średnio już po 11 dniach.

Pierwsze sprawy, którymi zajął się Ultima Ratio dotyczyły między innymi rozliczeń firm w zakresie najmu powierzchni handlowej. Wśród firm pozywających była znana firma działająca na rynku branży nieruchomości komercyjnych Rank Progress.

Średnia wartość pozwów złożonych przez firmy wyniosła 18 tys. zł. Arbitrzy, czyli notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP mieli zgodnie z regulaminem 3 tygodnie na wydanie wyroku. Pierwsze 8 spraw rozstrzygnęli jednak znacznie szybciej - ostateczne orzeczenia wydali średnio po 11 dniach. Po nadaniu im klauzul wykonalności, sprawy można będzie oddać do komornika. E-sąd rozmawia z kolejnymi firmami, które są zainteresowane rozstrzyganiem spornych spraw drogą on-line.

Ultima Ratio rozpatruje sprawy gospodarcze, w których stronami są firmy i przedsiębiorstwa. E-sąd budowany przez ostatnie 2 lata swoją premierą miał w kwietniu tego roku. Żeby złożyć pozew, obydwie strony muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu właśnie przez Ultima Ratio. E-sąd rozpatruje sprawy wyłącznie przez internet - nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać. Pozew składa się w ciągu kilku minut, po zalogowaniu się do systemu informatycznego. Sąd korzysta z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. Ułatwia to identyfikacje tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Arbitrami są notariusze przeszkoleni w Stowarzyszeniu Notariuszy RP.

Wygodne jest prezentowanie materiału dowodowego - w przypadku na przykład roszczeń z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, strona będzie mogła wprost z aplikacji mobilnej Ultima Ratio nakręcić telefonem komórkowym film obrazujący wady oraz jednym kliknięciem umieścić go na profilu danej sprawy. W analogiczny sposób możliwa jest prezentacja zdjęć, skanów pism, linków, nagrań audio, zrzutów ekranu i innych tego typu materiałów. Arbiter zaś ma możliwość kontaktowania się ze stronami poprzez dedykowany każdej sprawie czat.

Zabezpieczenia systemu elektronicznego Ultima Ratio są analogiczne do zabezpieczeń systemów bankowości elektronicznej. System informatyczny Ultima Ratio został zbudowany przez polską spółkę ZETO Rzeszów.

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.