Sprzedaż detaliczna żywności spadła w czerwcu

W ujęciu rocznym w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" nastąpił spadek sprzedaży w cenach stałych o 1,5%.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych (z pominięciem inflacji) w czerwcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,7% (wobec wzrostu o 8,2% w czerwcu 2018 r.). W porównaniu z majem 2019 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,6%. To wynik nieco słabszy od oczekiwań: ekonomiści spodziewali się wzrostu w cenach stałych o 3,9%.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem większy niż przeciętny wzrost w czerwcu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 9,3% wobec wzrostu o 9,6% przed rokiem) oraz w jednostkach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 5,1% wobec wzrostu o 9,8% przed rokiem). Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost wykazały podmioty zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (o 12,9%). Spadek sprzedaży odnotowano w grupach: „pozostałe” (o 3,9%), „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 1,5%) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 0,7%).

W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej rdr wyniósł 6,2% wobec wzrostu o 6,8% w 2018 r., a w grupie "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" odnotowano wzrost o 1,5%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2019 r. była o 1,9% wyższa w porównaniu z majem br. 

W cenach bieżących sprzedaż wzrosła o 5,3% wobec 7,3% przed rokiem i oczekiwań na poziomie 4,9%.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.