Spar International: jesteśmy przekonani, że polskie sądy nas poprą

- Orzeczenia dotyczące zabezpieczeń udzielonych przez sądy w Rzeszowie, Katowicach i Kielcach nie są ostateczne i będą przedmiotem postępowań przed Sądami Apelacyjnymi - informuje Spar International.

To odpowiedź Holendrów na informacje Spar Polska o wstrzymanie przez rzeszowski sąd zabezpieczeń dla Spar International, o czym pisaliśmy na handelextra.pl tutaj.

– Prawdą jest, że Sąd w Kielcach wstępnie uwzględnił argumenty Spar Polska, udzielając zabezpieczenia. Jednak, w opinii Spar International, decyzja Sądu w Kielcach jest znacznie słabszą wskazówką przyszłego rozstrzygnięcia sporu niż decyzja Sądu w Amsterdamie z uwagi na poddanie sprawy prawu holenderskiemu – tłumaczy Spar International w oświadczeniu. – Postępowanie zażaleniowe w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach jest w toku, a zeszłotygodniowa decyzja tego sądu sprowadza się do nadania biegu zażaleniu złożonemu przez Spar International – informuje spółka, dodając, że sąd przekazał zażalenie złożone przez Spar International sądowi wyższej instancji, tj. Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie.

Holenderska spółka podkreśla także, że postanowienie wydane przez Sąd w Amsterdamie było oparte na dokonanej ocenie całości materiału dowodowego przedstawionego przez Spar International oraz Spar Polska. Natomiast Sąd w Kielcach udzielił zabezpieczenia na rzecz Spar Polska wyłącznie na podstawie jednostronnych argumentów Spar Polska. W konsekwencji Sąd nie dysponował obiektywną wiedzą przy ich wydawaniu.

– Spar Polska wydaje się starać pomniejszyć znaczenie postanowienia Sądu w Amsterdamie, który jak dotąd oddalił żądania Spar Polska. Rozpowszechnia jednocześnie informacje o mniej istotnych decyzjach proceduralnych, takich jak ostatnie decyzje sądów w Kielcach, Katowicach i Rzeszowie które dotyczą jedynie wstrzymania wykonalności udzielonych zabezpieczeń na czas postępowań zażaleniowych dotyczących każdego z nich – twierdzi Spar International.

Dodaje także, że wykonanie zabezpieczenia udzielonego mu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie zostało obecnie wstrzymane do czasu rozpatrzenia zażalenia złożonego przez Spar Polska.

– Nie zmienia to jednak oceny, że postanowienie to jest kolejnym dowodem na zasadność stanowiska Spar International co do skuteczności rozwiązania umowy licencyjnej – uważa holenderska spółka. – Zawieszenie wykonalności do czasu rozstrzygnięcia co do złożonego zażalenia jest typowym rozstrzygnięciem, biorąc pod uwagę, że zabezpieczenie zawierało standardową klauzulę o jego wykonalności (w odróżnieniu od wyżej wspomnianych postanowień wydanych przez Sądy Okręgowe w Kielcach i w Katowicach). Decyzja Sądu Okręgowego w Rzeszowie nie może być więc interpretowane jako jakakolwiek „zmiana zdania” przez ten Sąd – przekonuje Spar International. W tym kontekście Spar International wyjaśnia, że Sąd w Rzeszowie oddalił w zeszłym tygodniu wniosek Spar Polska o uchylenie zabezpieczenia w tak zwanym trybie autokontroli  i zadecydował o przekazaniu sprawy do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Rozstrzygnięcia sądów apelacyjnych będą o tyle istotne, że nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja w sprawie głównej, czyli w sporze o ostateczne prawo do używania znaku towarowego i zgodności z prawem (lub nie) wypowiedzenia umowy licencyjnej Sparowi Polska (Bać-Pol) przez Spar International. Spar Polska utrzymuje, że na taką decyzję być może będzie trzeba czekać nawet dwa lata. Sądy muszą więc orzec, kto w tym czasie może posługiwać się znakiem towarowym Spar.

Magdalena Weiss 2593 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.