Spar Polska zdobywa punkt w sporze ze Spar International

Sąd Okręgowy w Rzeszowie cofnął wcześniejszą decyzję o zakazie korzystania ze znaku towarowego Spar przez Spar Polska - poinformowała spółka.

Spór między Spar Polska i Spar International doczekał się kolejnej odsłony: należąca do Bać-Polu polska spółka poinformowała o korzystnej dla niej decyzji rzeszowskiego sądu, który wycofał się z wcześniejszej decyzji o zabezpieczeniu roszczeń Spar International i zakazie używania znaku towarowego Spar przez Spar Polska. To już trzecia pozytywna dla tej spółki decyzja po wyrokach sądów w Katowicach i Kielcach, które z kolei udzieliły zabezpieczenia roszczeń Spar Polska, a później odrzuciły odwołania wniesione przez holenderską spółkę.

– Spar International uzyskując to zabezpieczenie [przed rzeszowskim sądem – przyp. red.], celowo wprowadził sąd w błąd, zatajając, iż inne sądy (Sąd Okręgowy w Kielcach i Sąd Okręgowy w Katowicach) już wcześniej wydały korzystne dla Spar Polska orzeczenia i że przed sądem holenderskim toczy się proces z powództwa Spar Polska – informuje spółka w komunikacie. – Orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie o wstrzymaniu wykonalności jest niezaskarżalne i oznacza, że zabezpieczenie udzielone uprzednio na rzecz Spar International nie wywołuje żadnych skutków – dodaje Spar Polska.

Jednak holenderski sąd (a to przed nim będzie rozstrzygany podstawowy spór o to, czy Spar International zasadnie wypowiedział Spar Polska w lutym br. umowę licencyjną i kto w związku z tym ma prawo do korzystania ze znaków towarowych wszystkich formatów Spara w Polsce) podjął decyzję o nieustanowieniu zabezpieczenia na wniosek Spar Polska. Zdaniem Spar International zapowiada to również korzystny dla spółki wyrok w sprawie głównej.

– Obecnie Spar Polska czeka na rozstrzygnięcie sprawy sądowej dotyczącej braku skuteczności rozwiązania umowy licencyjnej przez Spar International, którą w sądzie w Amsterdamie złożyła polska spółka – informuje Spar Polska. – Według opinii prawnych, sprawa może potrwać nawet 2 lata, a w tym czasie Spar International oraz Spar Group z Południowej Afryki i podmioty powiązane obowiązywać będą zabezpieczenia polskich sądów ustanowione na rzecz Spar Polska – konkluduje spółka

Przypomnijmy: w lutym Spar International wypowiedział Spar Polska (należącej do Bać-Polu) umowę licencyjną. Według polskiej spółki stało się to z pogwałceniem warunków umowy. Wniosła wiec sprawy rozstrzygnięcie do sądu w Amsterdamie oraz o zabezpieczenie roszczeń do kilku sądów. Dwa z nich – w Kielcach i Katowicach zabezpieczenia takiego udzieliły, sąd w Rzeszowie – nie, później zaś na wniosek Spar International zabezpieczył jego roszczenia. Od tego właśnie wyroku odwołał się Spar Polska i tym razem decyzja sądu była dal spółki korzystna.

Magdalena Weiss 2597 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.