Rząd nie podjął decyzji ws. podatku

Na razie nie ma jeszcze decyzji w jakim kształcie i kiedy wejdzie w życie podatek od sprzedaży detalicznej - podaje PAP Biznes powołując się na słowa premiera Morawieckiego.

- W tym roku nie przewidujemy jakichkolwiek problemów [z wypłatą nowego świadczenia dla niepełnosprawnych]. Między innymi ze względu na to również, że obejmie to niewielką część roku, prawdopodobnie trzy miesiące. W przyszłym roku pojawiają się w pełnym cyklu rocznym środki z opodatkowania osób zarabiających powyżej 1 mln zł [...] plus to źródło, o którym wspomniałem [podatek od sprzedaży detalicznej], ale jednak co do którego nie ma decyzji, kiedy je wdrożymy i w jakim kształcie, więc byłoby przedwczesne, by o tym mówić. Na razie wspominam o tym tylko, że wygraliśmy przed trybunałem sprawiedliwości UE spór z KE o możliwość progresywnego opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych - powiedział premier.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zakładała wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Podatek miał obowiązywać od września 2016 roku, został jednak zawieszony do końca 2019 roku z powodu sprzeciwu KE.
 
Na początku lipca KPRM poinformowała, że podatek od sprzedaży detalicznej obejmie przychody osiągnięte przez sklepy wielkopowierzchniowe od dnia 1 września 2019 r., chyba że Komisja Europejska odwoła się od wyroku sądu i do tej pory nie nastąpi rozstrzygnięcie. Sąd I instancji uznał, że nowa danina nie narusza reguł pomocy publicznej, co zarzucała Polsce KE. Wyrok nie jest ostateczny, przysługuje od niego odwołanie. KE ma na to dwa miesiące, przy czym odwołanie może dotyczyć aspektów formalnych wyroku Sądu UE, a nie jego treści.
 
Ewentualne odwołanie będzie rozpatrywane przez Trybunał Sprawiedliwości.
Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.