To już (prawie) pewne: będzie opłata za wszystkie torby w sklepach

Chodzi o foliówki i torby plastikowe poza tzw. zrywkami. Ustawa, która ma zacząć obowiązywać już 1 września 2019 r., trafi teraz do Senatu. Pierwsze opłaty dotyczyć będą toreb nabytych i wydanych od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

Przypomnijmy. Mimo obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. ustawy wprowadzającej opłatę recyclingową za lekkie torby z tworzywa sztucznego, ich zużycie nie spadło, o recyklingu nie wspominając. Ustawa, idąc w ślad wytycznych unijnej dyrektywy, nałożyła bowiem opłatę recyklingowa jedynie na torby o grubości od 15 do 50 mikrometrów. Wiele sieci, w tym Biedronka wybrnęło z kłopotu, oferując torby grubsze, i choć pobierało od nich opłatę od klientów (co wywarło zamierzony skutek zniechęcający do nadużywania siatek), to jednak cały dochód z nich zachowywało dla siebie. Ponadto grubsza torba to większa masa plastiku do wyrzucenia i zutylizowania.

Ustawę postanowiono więc uszczelnić, tak aby uniknąć omijania opłaty przez sieci. I tak, wedle znowelizowanej  4 lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (która trafi teraz pod obrady Senatu) od 1 września 2019 r. każdy "przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego". Tym samym skreślono z ustawy słowo "lekkich" [co odnosiło się do toreb o grubości od 15 do 50 mikrometów - przyp. red.].

Zobowiązano także prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, do składania sprawozdań o ilości nabytych i wydanych toreb (z wyłączeniem zrywek). Sprawozdania te będą składane od 2020 r. za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i obejmą po raz pierwszy informacje o torbach nabytych i wydanych w 2019 r., z tym że w przypadku toreb pozostałych, które zostaną objęte opłatą recyklingową od 1 września 2019 r., dane te dotyczyć będą jedynie okresu od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

Część z tych przedsiębiorców jest już zarejestrowanych w rejestrze, najczęściej jako wytwórcy odpadów lub wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach – w takim przypadku będą zobligowani jedynie do złożenia wniosku aktualizacyjnego. Obowiązek wpisu do rejestru wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu wprowadzonych zmian, "powyższe działanie wpłynie pozytywnie na ograniczenie wprowadzania do obrotu toreb z tworzywa sztucznego, zastosowanie mniej szkodliwych dla środowiska materiałów alternatywnych oraz w jeszcze większym stopniu zmianę nawyków konsumenckich. Planuje się również nałożenie na sprzedawców obowiązku przekazywania do marszałka województwa, a następnie przez marszałka do budżetu państwa, wpływów z pobranej opłaty recyklingowej w cyklu miesięcznym. Umożliwi to większy nadzór nad prowadzącymi jednostki handlowe pobierającymi opłatę recyklingową".

Opłata recyklingowa wraz z podatkiem VAT pozostaje bez zmian i wynosi 25 gr od jednej torebki.

Ilona Mrozowska 3372 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }