Dino emituje obligacje

Dino Polska ogłosiła zamiar emisji kolejnej transzy obligacji w ramach zapowiedzianego we wrześniu 2017 r. programu. Tym razem chce pozyskać 170 mln zł.

Jak poinformowało Dino w komunikacie, zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie emisji (...) 1700 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2019 o wartości nominalnej 100.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 170 mln zł.

Emisja skierowana jest do prywatnego inwestora, obligacje wyemitowane zostaną na trzy lata, tj. do 26 czerwca 2022 r. Mają być oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M (obecnie to 1,72%) powiększony o stałą marżę w wysokości 1,30 punktu procentowego w skali roku.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Dino Polska.

To druga prywatna emisja obligacji uruchomiona w ramach ogłoszonego niemal dwa lata temu programu, zakładającego łącznie pozyskanie do 500 mln zł. Pierwsza przeprowadzona została w październiku 2017 r. na kwotę łącznie 100 mln zł, a data ich wykupu to 13 października 2020 r. Łącznie Dino wykorzystało już więc ponad połowę przewidzianej programem emisji obligacji kwoty.

– Środki pieniężne pozyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na rozwój działalności spółki w ramach dotychczas przyjętej strategii rozwoju, polegającej w szczególności na rozwoju własnej sieci supermarketów działających w segmencie proximity wraz z centrami dystrybucyjnymi i siecią logistyczną – informowało Dino jesienią 2017 roku. – Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności spółki. Program nie wpływa na dotychczasowe założenia dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 2214 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.

} }