Kolejny bank wypowiada umowę Kani

Kłopoty Zakładów Mięsnych Henryk Kania mogą się odbić na kredytujących je bankach. Po Aliorze teraz Citi Handlowy wypowiedział producentowi umowy.

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania poinformował, że 6 czerwca 2019 r. otrzymał od Banku Handlowego w Warszawie oświadczenia o wypowiedzeniu w całości, wraz z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia, umowy ramowej z października 2017 r., w ramach której bank zobowiązał się udzielić spółce kredytu w kwocie niemal 68 mln zł na spłatę wierzytelności bankowi Millennium oraz finansowanie bieżącej działalności oraz umowy ramowej o udzielenie kredytów handlowych. Oprócz tego Handlowy wypowiedział producentowi umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 45 mln zł i umowę o kredyt długoterminowy na spłaty zadłużenia z tytułu kredytów udzielonych spółce przez mBank.

– W konsekwencji wypowiedzenia spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez bank. Według wyliczeń banku na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu umowy [o kredyt w rachunku bieżącym – przyp. red.] wynosi prawie 90,4 mln zł – poinformowały ZM Henryk Kania.

Również w ciągu tygodnia producent musi spłacić zadłużenie z tytułu umowy o kredyt długoterminowy. Dług wynosi 4,8 mln zł.

Przyczyną wypowiedzenia wszystkich umów było stwierdzenie przez bank utraty przez spółkę zdolności kredytowej i zagrożenie upadłością spółki.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej zarząd firmy otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia Umowy Współpracy Wstąpienia w Prawa Wierzycieli Faktoring Odwrotny z marca 2018 r. przez Alior Bank.

– Przyczyną wypowiedzenia umowy było stwierdzenie przez bank niewywiązywania się przez spółkę z części obowiązków określonych umową, utrata zdolności kredytowej przez spółkę oraz zaprzestanie w znacznej części wykonywania przez spółkę dotychczasowej działalności bez zgody banku.

W efekcie ZM Henryk Kania powinny w ciągu siedmiu dni zwrócić Alior Bankowi 88,36 mln zł.
Ponadto firma powinna była do 5 czerwca spłacić dwa kredyty: w rachunku bieżącym i odnawialny w rachunku kredytowym na kwotę po 30 mln zł każdy.

– Spółka informuje, iż z uwagi na brak posiadania środków finansowych nie będzie w stanie spłacić kredytów w terminie – podała firma. O kłopotach Henryka Kani pisaliśmy na handelextra.pl tutaj.

Jak wyliczył "Parkiet", łącznie ekspozycja Alior Banku na ZM Kania wynosi 233 mln zł, zaś Handlowego – 120-130 mln zł.

Magdalena Weiss 2535 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.