Miliardy tracone rocznie z powodu podróbek produktów

Według najnowszych danych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) bezpośrednie roczne straty z powodu podrabiania i piractwa w 11 kluczowych sektorach gospodarki UE wynoszą aż 261 mld zł. W Polsce kwotę tę szacuje się na 9,5 mld zł, co stanowi 10% sprzedaży w 11 sektorach.

Ze zaktualizowanej analizy wynika, że całkowite straty z powodu zjawiska podrabiania towarów wynoszą 7,4% sprzedaży w następujących sektorach: kosmetyki i higiena osobista, odzież, obuwie i akcesoria, artykuły sportowe, zabawki i gry, biżuteria i zegarki, torebki i bagaż, nagrania muzyczne, napoje spirytusowe i wina, produkty farmaceutyczne, pestycydy i smartfony.

Biorąc pod uwagę, iż producenci działający zgodnie z prawem produkują mniej, niż miałoby to miejsce w przypadku nieistnienia podrabiania, przez co zatrudniają mniej pracowników. W analizie oszacowano zatem, że w sektorach tych w całej UE bezpośrednio utraconych może być nawet 468 000 miejsc pracy.

W Polsce roczne straty spowodowane podrabianiem i piractwem szacuje się na 9,5 mld zł, co stanowi 10% sprzedaży w 11 sektorach. W ujęciu ogólnym całkowita wartość sprzedaży utraconej w Polsce odpowiada kwocie 252 zł na obywatela rocznie.

Jest to druga sektorowa ocena skutków gospodarczych zjawiska podrabiania i piractwa w kluczowych sektorach gospodarki, o których wiadomo, że są narażone na naruszenie praw własności intelektualnej, przeprowadzona przez EUIPO (agencja UE z siedzibą w Hiszpanii). W badaniu oszacowano, że od czasu pierwszej analizy z 2018 r. wielkość utraconej sprzedaży spadła na poziomie UE we wszystkich badanych sektorach, z wyjątkiem dwóch: odzieży, akcesoriów i obuwia oraz kosmetyków i higieny osobistej.

Gdzie najwięcej piratów

Sektor odzieży, obuwia i akcesoriów jest największy spośród wszystkich analizowanych sektorów pod względem wielkości sprzedaży i zatrudnienia. Według danych w całej UE w sektorze tym odnotowano straty w sprzedaży wynoszące około 123 mld zł rocznie, czyli 9,7% całkowitej sprzedaży. W Polsce straty w sprzedaży z powodu podrabiania w sektorze odzieżowym, obuwniczym i akcesoriów szacuje się na około 2,5 mld zł rocznie, czyli około 10,6% całego sektora.

Obecność podrabianych towarów na rynku prowadzi do strat sięgających ok. 30 mld zł rocznie w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej w UE (10,6% całkowitej sprzedaży w tym sektorze). W naszym kraju szacowane straty w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej wynoszą 1,4 mld zł - 14,1% całkowitej sprzedaży w tym sektorze.

- W Europie wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy są uzależnione od sektorów przemysłu, takich jak 11, które zbadaliśmy - komentuje Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO. - Nasze badania pokazują jednak, jak podrabianie towarów i piractwo mogą zagrażać wzrostowi i zatrudnieniu. Przeprowadziliśmy tę analizę i szeroko zakrojone badanie, aby wesprzeć decydentów w opracowywaniu rozwiązań tego problemu oraz aby pomóc w uświadamianiu unijnych konsumentów na temat gospodarczych skutków podrabiania i piractwa w szerszym zakresie - dodaje Christian Archambeau.

EUIPO jest zdecentralizowaną agencją UE z siedzibą w Alicante (Hiszpania). Zarządza rejestracją znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW); oba zapewniają ochronę własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich UE.  EUIPO prowadzi również współpracę z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej UE. EUIPO śledzi gospodarcze skutki podrabiania w 11 kluczowych sektorach gospodarki w UE od 2012 r. 

Zdjęcie: Shutterstock

Ilona Mrozowska 3651 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.