PRCH pracuje nad kodeksem RODO w handlu

Polska Rada Centrów Handlowych rozpoczęła prace grupy roboczej złożonej z przedstawicieli firm członkowskich, której celem jest wypracowanie Kodeksu postępowania dla centrów handlowych w Polsce w zakresie RODO. Pierwsze wnioski zostaną ogłoszone już 30 maja br.

Kodeks, który powstanie zgodnie z art. 40 rozporządzenia RODO, doprecyzuje i uszczegółowi zasady przetwarzania danych osobowych w branży handlowej. Po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych określi standard ochrony danych w sektorze.

Firmy biorące udział w pracach nad Kodeksem PRCH w zakresie RODO będą mogły dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami oraz proponować rozwiązania poprzez konsultacje wewnątrzbranżowe oraz z UODO.

Docelowo PRCH chce stworzyć dokument, którego współtwórcy i sygnatariusze będą liderami w zakresie zarządzania danymi osobowymi w sektorze. Dotychczas udział w pracach nad Kodeksem zadeklarowali zarówno właściciele, jak i zarządcy nieruchomości. Łącznie reprezentują ponad 100 nieruchomości: galerii handlowo-rozrywkowych oraz parków handlowych i wyprzedażowych. W pracach kodyfikacyjnych wpierać ich będą eksperci z kancelarii DZP oraz DAPR. Plan prac zakłada ukończenie dokumentu w drugiej połowie 2019 r. i przedłożenie do szerszych konsultacji społecznych.

- Tworzenie kodeksów doskonale wpisuje się w działania statutowe stowarzyszenia jakim jest PRCH, czyli m.in. kształtowanie zasad etyki w działalności gospodarczej i zawodowej związanej z nieruchomościami handlowymi, doskonalenie metod zarządzania i norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym - wyjaśnia Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH.

Pierwsze wnioski zostaną zaprezentowane już 30 maja, podczas drugiego dnia ReDI 2019 Conference & Exhibition - flagowego wydarzenia PRCH dedykowanemu rozwojowi i networkingowi branży retail w Polsce.

Zdjęcie: Shutterstock

Katarzyna Pierzchała 5103 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.