Trwa batalia o Spara w Polsce

Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że wypowiedzenie przez Spar International głównej umowy licencyjnej zawartej ze spółką Spar Polska było sprzeczne z prawem i nosi znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Według tego orzeczenia, prawo do marki Spar pozostaje w rękach Bać-Polu.

14 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uznał racje Spar Polska w sporze ze Spar International i Spar Group (RPA). Sąd uzasadnił, że przedstawione przez Spar Polska dowody "uprawdopodabniają fakt popełnienia przez Spar International oraz Spar Group czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 12 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz że wypowiedzenie przez Spar International głównej umowy licencyjnej ze Spar Polska było sprzeczne z prawem".

Sąd w postępowaniu zabezpieczającym zobowiązał Spar do zaniechania kontaktów (także przy pomocy innych osób) z podmiotami prowadzącymi w naszym kraju sklepy pod nazwami Spar, Eurospar, Spar Express i Interspar, tj. franczyzobiorcami Spar Polska. Za naruszenie zobowiązań sąd zagroził nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej do 1 mln zł.

Spar Polska złożył też pozew w sądzie w Amsterdamie i innych sądach europejskich dotyczący "opisanych bezprawnych działań", co oznacza, że batalia o znak Spar w Polsce dopiero się zaczęła.

Przypomnijmy. Spar International wypowiedział umowę masterfranczyzową będącej w restrukturyzacji firmie Bać-Pol na znak Spar w Polsce w lutym bieżącego roku po czym - w wyniku późniejszego przeglądu wniosków od potencjalnych przyszłych partnerów - zarząd tej firmy przyznał licencję na markę Spar w naszym kraju południowoafrykańskiej spółce Spar Group Ltd. Umowa ta teoretycznie obowiązuje już od 23 kwietnia 2019 r.

Teoretycznie, bo Leszek Bać, prezes Spara w Polsce i jednocześnie Bać-Polu, od początku uważał wypowiedzenie umowy franczyzowej jego firmie za próbę wrogiego przejęcia. Zlecił zatem prawnikom skierowanie sprawy na drogę sądową.

Jak tłumaczy Bać-Pol, w myśl głównej umowy licencyjnej zawartej przez Spar Polska ze Spar International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, każda ze stron miała i ma prawo do jej wypowiedzenia, ale z wieloletnim okresem wypowiedzenia. - Wyraźnie zaznaczyć należy, że nie zaistniały żadne okoliczności uprawniające Spar International B.V. do oświadczenia o złożeniu wypowiedzenia tej głównej umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w związku z tym (...) umowa nadal obowiązuje. Działania ze strony Spar Group Ltd. w zmowie ze Spar International B.V. to próba wrogiego przejęcia - brzmi oficjalne stanowisko Spar Polska.

Marka Spar to łakomy kąsek i wciąż siła napędowa firmy Bać-Pol (która niedawno pozbyła się m.in. sieci Słoneczko). Spar otwiera w naszym kraju średnio 30 nowych sklepów rocznie. Rozwój następuje we wszystkich trzech formatach, z którymi jest obecny tj. Spar Express (mniejsze sklepy do 200 mkw.), Spar (supermarkety proximity) oraz Eurospar (supermarkety powyżej 1000 mkw.). W ostatnim roku kontynuowano rozwój sieci, co pozwoliło operatorowi kolejny raz zwiększyć sprzedaż – tym razem o 7,89% w porównaniu z 2017 r. Sprzedaż netto zrealizowana przez Spara w 2018 r. wyniosła 1 112 658 mln zł, a LfL wzrosła o 2,32%. Obecnie pod szyldem Spara działają 252 sklepy. 

 

 

Ilona Mrozowska 4568 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.