Niemiecka sieć Aldi odkryła w Rybniku schron

Schron z II wojny światowej - odkryty na początku tego roku w Rybniku przy okazji budowy sklepu Aldi - zyskał miano zabytku. Mimo że waży około 150 ton możliwe okazało się jego przesunięcie, dzięki czemu nowa placówka sieci jednak w tym miejscu powstanie. Jej otwarcie planowane jest na 4 kwartał.

Na początku tego roku Aldi ruszył z budową sklepu w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej. Jak informowała wówczas sieć schron nie był naniesiony na miejskie dokumenty ani na inne, związane z pozwoleniem na budowę. Nie pojawiły się więc żadne informacje, które wskazywałyby na istnienie podobnego obiektu na tym terenie.

O istnieniu schronu firma dowiedziała się w momencie przygotowywania placu budowy, tj. w okolicy 7 stycznia, o czym natychmiast poinformowano prezydenta Miasta Rybnika oraz Miejską Konserwator Zabytków. Kilka dni później dokonano oględzin obiektu i wstrzymano pracę nad budową sklepu.

Po przekazaniu przez Aldi wniosków do Urzędu Miasta oraz do wiadomości przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków, dyrekcji Muzeum w Rybniku, stowarzyszenia Pro Fortalicium, Grupy Operacyjnej Bielsko-Biała oraz grupy Zapomniany Rybnik, podjęto decyzję w sprawie przesunięcia 150-tonowego schronu w kierunku ulicy Dąbrówki. Sama budowla zostanie włączona do gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika.

- Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć schron i zagwarantować mu należyte miejsce na historycznej mapie regionu i Polski. W celach pamiątkowych planujemy sfilmowanie procesu przesunięcia schronu. Jak tylko zapadną wiążące decyzje ze strony Urzędu Miasta sfinalizujemy plan przesunięcia. Liczymy, że nastąpi ono z początkiem czerwca. O dokładnym terminie będziemy informować – mówi Mariusz Gajda, kierownik projektu ds. nieruchomości i ekspansji Aldi Polska.

Celem poprawy widoczności schronu w nowej lokalizacji zaplanowano jego niewielkie obrócenie (o ok. 5°) i podniesienie do poziomu posadowienia wynoszącego około 256,40m n.p.m. Planowane jest również zapewnienie wygodnego dojścia do schronu schodami z poziomu ogólnodostępnego chodnika w celach edukacyjnych i turystycznych. W projekcie - podkreśla sieć - zadbano o odpowiednie ukształtowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia (żeby woda opadowa nie napływała do wnętrza obiektu).

Przed przystąpieniem do prac, teren pod nową lokalizację schronu zostanie oczyszczony, dogęszczony i przystosowany. Prace związane z przesunięciem schronu sieć powierzy generalnemu wykonawcy inwestycji, mają one potrwać maksymalnie 3 dni.

Alid to niemiecka sieć dyskontów, która u nas działa głównie na zachodzie i południu kraju - ma tu łącznie 129 sklepów. Sklep Aldi w Rybniku ma zaś stanąć już bez przeszkód w tym samym miejscu, co pierwotnie planowano. Jego otwarcie nastąpi najprawdopodobniej w czwartym kwartale bieżące roku.

 

Ilona Mrozowska 4562 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.