Eurocash zwiększa przychody i pogłębia stratę

Przychody Grupy Eurocash w I kwartale 2019 r. wyniosły 5,48 mld zł i były o prawie 10% wyższe niż rok wcześniej. Wynik netto jest jednak na coraz większym minusie.

Łączny zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrosła w I kwartale 2019 r. do 121,4 mln zł wobec 39,6 mln zł przed rokiem, na co wpływ miała głównie zmiana prezentacji wyników zgodnie z obowiązującym od tego roku standardem MSSF 16.

EBITDA wyliczona zgodnie z poprzednimi standardami wyniosła 33,5 mln zł, a spadek rok do roku wynikał głównie z przesunięcia tegorocznych Świąt Wielkanocnych na II kwartał.

Mimo to przychody segmentu hurtowego wzrosły o 3,5% r/r i wyniosły 4,11 mld zł. Wypracowany w tym segmencie wynik EBITDA sięgnął 100,7 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF16 prawie 53 mln zł, czyli o 14,5% więcej niż przed rokiem.

– W hurcie w I kwartale tego roku osiągnęliśmy wzrost sprzedaży o 3,5% rok do roku, notując wzrosty niemal w każdym formacie. Największy, aż 9-proc. przyrost zanotowaliśmy w sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz blisko 6% w formacie aktywnej dystrybucji do naszych franczyzobiorców. O ponad 3% zwiększyliśmy również sprzedaż w hurtowniach cash & carry  – podkreślił Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash. 

– Biorąc pod uwagę, że święta wielkanocne w tym roku wypadły w drugim kwartale, a nie w pierwszym, jak przed rokiem, spadek sprzedaży jedynie w dystrybucji alkoholi należy uznać za solidne wyniki – dodaje. Sprzedaż segmentu detalicznego urosła o 37% r/r, przede wszystkim dzięki ubiegłorocznym akwizycjom, ale była również wspierana dynamiką sprzedaży LfL. Wprawdzie w I kwartale br. sprzedaż detaliczna LfL w sieci Delikatesy Centrum zmalała o 1,5% r/r, na co wpływ miała deflacja koszyka zakupowego wynosząca 0,8%, a także wspomniany efekt kalendarzowy, jednak narastająco za 4 miesiące tego roku (a więc z uwzględnieniem świąt) sprzedaż LFL wzrosła o 4% r/r.

W segmencie detalicznym w I kwartale 2019 r. Grupa Eurocash zanotowała 37-proc. wzrost sprzedaży, do 1,33 mld zł, głównie dzięki konsolidacji sieci supermarketów Mila oraz 25 sklepów Lewiatan, przejętych w ubiegłym roku. Akwizycje te dołożyły do sprzedaży Grupy Eurocash w minionym kwartale około 342 mln zł.
– Sprzedaż like-for-like w sieci Delikatesy Centrum w I kwartale br. była pod wpływem wielu czynników, w tym wspomnianego przesunięcia świąt wielkanocnych na II kwartał, deflacji koszyka zakupowego wynoszącej ponad 0,8%, mniejszej liczby dni handlowych, a także trwającej integracji naszych biznesów detalicznych. W tych okolicznościach, zanotowany w I kwartale br. spadek sprzedaży like-for-like jedynie o 1,5% rok do roku jest obiecujący. Jeśli spojrzymy na wstępne szacunki narastająco za cztery miesiące, a więc z uwzględnieniem okresu świątecznego, zanotowaliśmy wzrost sprzedaży like-for-like aż o 4,0% rok do roku – wskazał Jacek Owczarek.

Skonsolidowany wynik netto w I kwartale 2019 r. był ujemny, co – jak tłumaczy spółka – poza nakładami ponoszonymi na rozwój strategicznych projektów związane jest z sezonowością działalności Grupy Eurocash. Ostatecznie wyniósł on -40,2 mln zł (lub -33,8 mln zł przed zastosowaniem MSSF 16) wobec -18,5 mln zł w I kwartale ub.r.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.