W przetwórstwie spożywczym płace są o 800 zł niższe niż średnia dla firm

Z najnowszych danych Krajowej Izby Gospodarczej wynika, że w przemyśle spożywczym średnia pensja wyniosła w marcu 4362 złote brutto, o ponad 800 zł mniej niż średnia płaca w przedsiębiorstwach.

W marcu 2019 r. średnie wynagrodzenie w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosło 5164,53 zł i było wyższe o 6,7% niż rok wcześniej.

Jednak w przetwórstwie spożywczym pracownicy zarobili średnio o 802,53 zł mniej, a ich pensje wzrosły w ciągu roku o 4,9% (dane GUS i KIG).

Warto jednak przypomnieć, ze w całym 2018 r. wynagrodzenia w sektorze zwiększyły się o 9,9%, a średnia dla przedsiębiorstw to wzrost płac o 7,1%.

Zatrudnienie w branży wzrosło między marcem 2018 r. a marcem 2019 r. o 0,5% do 383 tys.

W znacznie lepszej sytuacji są zatrudnieni w firmach produkujących napoje. Jest ich tylko 22 tys. i liczba ta jest stała. Średnie wynagrodzenie w ciągu roku wprawdzie minimalnie spadło, ale i tak jest ponadprzeciętne i wyniosło 7140 zł brutto. Jeszcze więcej zarabiają jeszcze mniej liczni pracownicy sektora tytoniowego: średnia pensja dla 8 tys. zatrudnionych to 8595 zł.

W handlu detalicznym ogółem zatrudnionych w marcu było 696 tys. osób, o 13 tys. więcej niż rok wcześniej. Średnio każda z nich zarobiła brutto 3779 zł, natomiast w hurcie, którym para się nieco ponad pół miliona osób zarobki są zdecydowanie wyższe (6318 zł).

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.