Producent Krupniku i Sobieskiego odbił w II połowie roku

Marie Brizard Wine and Spirits, mimo strat w całym 2018 roku, notuje poprawę wyników w ostatnich miesiącach.

W całym roku 2018 MBWS odnotował sprzedaż netto w wysokości 388,9 mln euro, co oznacza spadek o 6,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wynik EBITDA zamknął się stratą w wysokości 28 mln euro wobec 11,9 mln euro straty w 2017 r. Netto w 2018 r. producent stracił 61,9 mln euro, nieco mniej niż w 2017 r., gdy ujemny wynik wyniósł 67,3 mln euro.
Z kolei w I kwartale 2019 r. skonsolidowana sprzedaż netto osiągnęła 81,6 mln euro, co oznacza nieznaczny wzrost – o 0,2% w porównaniu z I kw. 2018 r. w ujęciu organicznym.

– Całkowita EBITDA za 2018 r. jest zgodna z oczekiwaniami i wcześniejszymi zapowiedziami. Jednak większość straty była skoncentrowana w pierwszej połowie roku, natomiast druga połowa przyniosła poprawę we wszystkich segmentach działalności – komentuje Andrew Highcock, prezes MBWS. – To dobry znak, który potwierdza słuszność środków podjętych w celu przyspieszenia rozwoju naszej działalności na każdym z naszych kluczowych rynków – dodaje.

W Europie Środkowej i Wschodniej sprzedaż w 2018 r. wyniosła 57,3 mln euro, o 16,9% mniej
w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie z powodu spadku sprzedaży netto w Polsce, która poszła w dół o 28,2% do 29,0 mln euro. Spadek ten wynikał z proaktywnej polityki likwidacji zapasów wdrożonej w I półroczu 2018 r. W konsekwencji sprzedaż netto w Polsce zmniejszyła się o 62% w pierwszym półroczu 2018 r., co częściowo skompensował wzrost o 22,6% w drugiej połowie roku, na co wpłynęły nowe umowy podpisane z szerszą siecią dystrybutorów w kraju.

W I kwartale 2019 r. w Europie Środkowo-Wschodniej sprzedaż wzrosła organicznie o 48% - do 12,5 mln euro. W Polsce sprzedaż netto zwiększyła się o 94,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, do 5,7 mln euro.

Zdjęcie: Photogenica

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.