NBP: rośnie liczba kart płatniczych i płatności nimi

Stale rośnie liczba kart płatniczych w Polsce. Na koniec IV kwartału 2018 r. na rynku było już 41,2 mln kart płatniczych, czyli o 817 tys. kart więcej niż we wrześniu 2018 r. (wzrost o 2%) - podał Narodowy Bank Polski.

Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (79%). Ich łączna liczba wyniosła 32,6 mln szt. i zwiększyła się o 584 tys. (wzrost o 2%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (14,2%), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,87 mln szt. Liczba kart kredytowych w IV kwartale ub.r. zwiększyła się o 2,6 tys. (wzrost o 0,04%).

Według NBP charakterystycznym zjawiskiem obserwowanym na rynku polskim jest dalszy wzrost liczby kart zbliżeniowych. Na koniec grudnia 2018 r. w Polsce było ich 34,7 mln szt. W ciągu kwartału liczba kart zwiększyła się o 1,2 mln szt. Na koniec IV kwartału 2018 r. udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych osiągnął rekordowy poziom i wynosił 84,1% (w poprzednim kwartale wynosił 82,8%).

Według danych z banków, w IV kwartale 2018 r. odnotowano wzrost liczby oraz wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. Przeprowadzono 1,45 mld transakcji kartami płatniczymi (wzrost o 3%) o łącznej wartości 191,7 mld zł (wzrost o 3%). W IV kwartale 2018 r. pojedyncza transakcja dokonana przy użyciu karty płatniczej wynosiła średnio 132,7 zł (w poprzednim kwartale 132,1 zł). Karta płatnicza posłużyła klientom na przestrzeni kwartału do realizacji średnio 35 transakcji gotówkowych, jak i bezgotówkowych (podobnie jak z w poprzednim kwartale).

Bank centralny podał, że w IV kwartale 2018 r. przy użyciu kart przeprowadzono 1,27 mld transakcji bezgotówkowych, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 4%. Transakcje bezgotówkowe stanowiły 88,1% łącznej liczby wszystkich transakcji kartami (pozostałe 11,9% wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, kas banku lub wypłaty sklepowe (cash back)). Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 87,4 mld zł (co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do poprzedniego kwartału). Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 31 razy (w poprzednim kwartale 30 razy). Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 69 zł (w poprzednim kwartale 65 zł).

Na koniec grudnia 2018 r. liczba terminali POS w Polsce wynosiła 786,2 tys., czyli w kwartale przybyło 43,9 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 6%. Liczba terminali stale wzrasta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, tj. od końca grudnia 2017 r. do końca grudnia 2018 r., przybyło na rynku polskim 153,3 tys. dodatkowych urządzeń.

W IV kwartale 2018 r. liczba działających akceptantów wyposażonych w terminale POS zwiększyła się do poziomu 339,7 tys. (wzrost o 7%). Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec grudnia 2018 r. punktów tego typu było 562,6 tys., czyli w porównaniu do września 2018 r. więcej o 31,2 tys. (wzrost o 6%).

Rozwój rynku akceptacji następuje także pod względem przystosowania do korzystania przez klientów z płatności zbliżeniowych. Na podstawie danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych, na koniec grudnia 2018 r. w Polsce było 786,2 tys. terminali wyposażonych w funkcję zbliżeniową. Wskaźnik udziału terminali zbliżeniowych do wszystkich urządzeń typu POS był osiągnął poziom 100%.

W IV kwartale 2018 r. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 56 zł. W poprzednim kwartale wskaźnik wynosił 52 zł, czyli po raz kolejny przekroczył granicę 50 zł. Wzrost średniej wartości transakcji zbliżeniowych świadczy o tym, że powszechność wykorzystywania płatności zbliżeniowych odnosi się nie tylko do płatności niskokwotowych (o wartości poniżej 50 zł), lecz także do płatności na wyższe kwoty, przekraczające 50 zł, powyżej której wymagane jest również podanie kodu PIN.

Agenci rozliczeniowi w IV kwartale 2018 r. zrealizowali ponad 1,2 mld transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 82,7 mld zł. W IV kwartale 2018 r. zarówno liczba, jak i wartość transakcji była większa niż w kwartale poprzednim. Odnotowano w odniesieniu do liczby wzrost o 2% oraz w odniesieniu do wartości wzrost o 5%.

Odmienną kategorią płatności bezgotówkowych obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych są płatności w Internecie. W IV kwartale 2018 r. kartami płatniczymi w Internecie zrealizowano 24 mln transakcji, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznaczało wzrost o 27%. Wartość łączna transakcji w internecie opiewała na kwotę 3,3 mld zł, czyli była aż o 382 mln zł większa niż w kwartale poprzednim. Odnotowano zatem znaczący wzrost na poziomie 13%.

Trend spadkowy liczby bankomatów znowu był widoczny. W IV kwartale ub.r. liczba bankomatów zmniejszyła się o kolejne 102 urządzenia (spadek o 0,4%). W Polsce na koniec grudnia 2018 r. było 22.885 bankomatów.

Transakcji wypłat z bankomatów było 158,6 mln, tj. mniej o 8,9 mln w porównaniu do kwartału poprzedniego (spadek o 5%). Spadł także wskaźnik liczby wypłat realizowanych średnio dziennie w przeliczeniu na jeden bankomat z poziomu 79 do poziomu 75 transakcji. Łączna wartość wypłat wyniosła 84,9 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza spadek o 2%. Wypłata w bankomacie średnio wynosiła 535 zł.

Na koniec grudnia 2018 r. placówek handlowo-usługowych, w których klienci mogli zrealizować usługę wypłaty sklepowej było 259,9 tys. (tzw. cashback). Tylko w IV kwartale 2018 r. liczba placówek zwiększyła się o 20 tys. (wzrost o 8%). W tym czasie klienci dokonali 4,39 mln wypłat sklepowych, czyli o 7 tys. więcej niż w poprzednim kwartale, co stanowi wzrost o 0,2%. Łączna wartość wypłat sklepowych wyniosła 529,3 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o kwotę 8 mln zł (wzrost o 1,5%). Średnia wartość pojedynczej wypłaty sklepowej wyniosła 121 zł (w poprzednim kwartale 119 zł).

Katarzyna Pierzchała 5193 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.