Maxima rośnie dzięki Stokrotce

W 2018 r. skonsolidowane przychody Grupy Maxima wzrosły o 22,1% w porównaniu z 2017 r. - do 3,451 mld euro. Tak dobry wynik był efektem m.in. przejęcia szyldu Stokrotka.

Jak mówi Justas Riauba, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Maxima, 2018 był szczególnym rokiem dla Grupy, zarówno pod względem wzrostu, jak i integracji.

Przejęcie polskiej sieci detalicznej Stokrotka ubiegłej wiosny było dla firmy - określa prezes - kamieniem milowym. - Po sfinalizowaniu tej transakcji staliśmy się największym litewskim inwestorem kapitałowym w Polsce - podkreśla Justas Riauba.

Ważnym osiągnięciem było też uzyskanie ratingu kredytowego BB + i pomyślne wprowadzenie emisji 5-letnich obligacji o wartości 300 mln euro.

Kolejny powód do zadowolenia daje zarządowi osiągnięty przychód. W 2018 r. skonsolidowane przychody Grupy Maxima w porównaniu z 2017 r. wzrosły o 22,1% - do 3,451 mld euro. - Było to możliwe dzięki przejęciu Stokrotki oraz wzrostowi obrotu w krajach bałtyckich i Bułgarii - mówi Justas Riauba.

Na Litwie i Łotwie przychody Maximy wzrosły odpowiednio o 5,9% i 6,4%, podczas gdy Estonia wykazała bardziej umiarkowany wzrost - o 3,8%, głównie za sprawą wolniejszego ogólnego wzrostu rynku detalicznego. Z kolei w Bułgarii przychody zwiększyły się o 19,4%. Było to możliwe dzięki nowym otwarciom sklepów i dwucyfrowemu wzrostowi rynku. Natomiast sprzedaż LfL wzrosła o 1,6% na poziomie skonsolidowanym, podczas gdy na rynkach bałtyckich była wyższa o 1,7%, a w Polsce w połączeniu z Bułgarią - o 1,2%.

W 2018 r. Grupa Maxima zainwestowała 88,1 mln euro w środki trwałe - w porównaniu z 70,4 mln euro w 2017 r. Inwestycje dotyczyły głównie otwarć nowych sklepów, przebudowy już istniejących oraz strategicznych projektów inwestycyjnych, takich jak zwiększenie liczby kas samoobsługowych.

W 2018 r. Grupa otworzyła łącznie 107 nowych sklepów, w tym 84 - pod szyldem Stokrotka (firma jest operatorem tego szyldu dzięki przejęciu Emperii Holding). Kolejne 39 placówek zostało zmodernizowanych na wszystkich rynkach. Dodatkowo 30 sklepów w Polsce zmieniło szyld z Aldik na Stokrotka. 

EBITDA grupy wzrosła ze 149,5 mln euro w 2017 r. do 223,6 mln euro w 2018 r. Do w głównej mierze zasługa firmy Franmax która świadczy usługi franczyzowe i wsparcia dla firm Grupy Maxima i która stała się jej częścią pod koniec 2017 r. Pozostały wzrost EBITDA to wynik wzrostu sprzedaży i zwiększonej efektywności w istniejących przedsiębiorstwach oraz przejęcia Stokrotki.

Sprzedaż towarów przez kanał e-commerce wzrosła o prawie 50% w krajach bałtyckich, a to za sprawą ekspansji marki Barbora w Kownie i Kłajpedzie na Litwie. Barbora została również wprowadzona na Łotwie i w Estonii, co pomogło w rozwoju sprzedaży kanałów e-handlu Grupy Maxima.

Grupa Maxima jest właścicielem sieci handlowych Maxima (w krajach bałtyckich), Stokrotka (w Polsce) i T-Market (w Bułgarii), a także e-sklepu spożywczego Barbora, który działa w krajach bałtyckich. W 2018 r. spółka z powodzeniem przeprowadziła emisję 5-letnich obligacji o wartości 300 mln euro. Grupa Maxima jest częścią Grupy Vilniaus Prekyba, jednej z największych firm detalicznych w regionie bałtyckim i Europy Środkowej i Wschodniej.

Joanna Hamdan 13699 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.