Lidl wspiera równość płacową

W tym celu sieć ustanowiła nagrodę "Lidl Fair Pay", która po raz pierwszy została przyznana podczas XI edycji Poland & CEE Retail Summit.

Celem nagrody było wyróżnienie, zachęcanie i motywowanie firm do stosowania jednakowej polityki płacowej. W tegorocznej, pierwszej edycji nagrodę główną zdobyła firma Kraft Heinz Polska.

W konkursie wzięło udział 17 firm z sektora FMCG, ale również zakłady produkcyjne, farmaceutyczne oraz centra usług wspólnych. Jego uczestnicy zostali przebadani pod względem kilku aspektów m.in.: równości wynagrodzeń na tych samych poziomach zaszeregowania, udziału kobiet w kadrze kierowniczej oraz udziału kobiet w zespołach zarządzających.

Zwycięzcy "Lidl Fair Pay" zostali wyłonieni podczas spotkania polskiego sektora handlu i FMCG – Poland & CEE Retail Summit. Nagrodę główną zdobyła firma Kraft Heinz Polska, natomiast wyróżnienie firmy Omega Pharma i Amway Business Service Center Europe.

- Pracownicy firmy Kraft Heinz są zawsze równo traktowani bez względu na to jakiej są płci, koloru skóry, wyznania czy narodowości. Nic nie stawia w firmie jednych przed drugimi, w szczególności w zakresie wynagrodzeń. Wśród kilku wartości kształtujących kulturę organizacyjną firmy Kraft Heinz Polska jedną z ważniejszych jest zasada merytokracji, czyli nagradzania za wyniki i osiągnięcia każdego, kto je osiąga – komentuje Rafal Walendzik, managing director Polska.

Partnerem nagrody jest firma Lidl Polska, natomiast partnerem merytorycznym firma Korn Ferry.

Joanna Hamdan 13699 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.