Biedronce spadła sprzedaż!

W I kwartale 2019 r. sprzedaż Biedronki liczona w złotych wzrosła o 2%, ale na porównywalnej powierzchni sieć odnotowała spadek o 1,1%.

Sprzedaż Biedronki w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku wyniosła 2,9 mld euro, co oznacza spadek o 0,8%. Ze względu na zmiany kursów walut w złotych sieć zwiększyła obroty o 2,0%. Jednak na porównywalnej powierzchni nastąpił spadek o 1,1%, co grupa tłumaczy mniejszą o siedem liczbą dni handlowych oraz przesunięciem sprzedaży przedwielkanocnej z I kwartału w 2018 roku na II kwartał w roku bieżącym. Razem czynniki te wpłynęły na obniżenie dynamiki sprzedaży o 4–4,5 pkt proc.

– Bardzo dobrze rozpoczęliśmy 2019 r., a wyniki pierwszego kwartału odzwierciedlają ten trend. Wszystkie nasze biznesy radziły sobie bardzo dobrze, zarówno pod względem poziomu sprzedaży, jak i rentowności. Udało się to pomimo niekorzystnego efektu kalendarza oraz siedmiu dni handlowych mniej niż przed rokiem ze względu na ograniczenie handlu w niedziele na polskim rynku – powiedział Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins. – Jestem przekonany, że będziemy potrafili przezwyciężyć trudności i sprostać wyzwaniom, dzięki czemu przez resztę roku będziemy rozwijać się szybciej niż rynek – dodał.

W I kwartale Biedronce przybyły netto dwa nowe sklepy – uruchomiono osiem nowych placówek, a sześć zamknięto. Łączne inwestycje Grupy Jeronimo Martins w tę sieć wyniosły ok. 44 mln euro.

Drogerie Hebe odnotowały natomiast wzrost sprzedaży do 56 mln euro, co daje wzrost w złotych o 23,3%, a w euro o 19,8%. Na porównywalnej powierzchni sprzedaż wzrosła o 5,4%.

Zysk EBITDA Biedronki zamknął się kwotą 195 mln euro (-1,6% w euro, w złotych +1,2%). Marża zysku EBITDA wyniosła 6,7% wobec 6,8% rok wcześniej. Hebe wciąż jeszcze na tym poziomie wyniku notuje stratę; w I kw. 2019 roku wyniosła ona 3 mln euro.

Cała grupa w I kwartale zwiększyła sprzedaż netto o 1,1% do 4,25 mld euro, zysk operacyjny spadł o 7,3% do 117 mln euro, a zysk netto zmniejszył się o 11,5% do 78 mln euro.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.