Pierwszy elektroniczny sąd polubowny rozpoczął działalność

Arbitraż dla firm, w którym sprawy są prowadzone wyłącznie przez internet powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej i spółki Causa Finita. Arbitrzy są gotowi do wydawania kilku tysięcy wyroków miesięcznie. Wyrok zgodnie z regulaminem ma być znany w trzy tygodnie.

Na zdjęciu: Robert Szczepanek, współzałożyciel Ultima Ratio

Ultima Ratio ma rozpatrywać sprawy gospodarcze, w których stronami są firmy i przedsiębiorstwa. Żeby złożyć pozew, obydwie strony muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu właśnie przez Ultima Ratio. Sąd rozpatruje je wyłącznie przez internet - nie ma budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać.

Pozew składa się w ciągu kilku minut, po zalogowaniu się do systemu informatycznego. Sąd będzie mógł korzystać z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości, co ułatwi identyfikacje tożsamości użytkowników. Takie rozwiązania udostępniło Ministerstwo Cyfryzacji. Wyrok zaś ma być co do zasady wydany w 3 tygodnie, czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym.

Arbitrami są notariusze przeszkoleni w Stowarzyszeniu Notariuszy RP. 

- Od początku jesteśmy gotowi do prowadzenia dużej liczby spraw - zapewnia Paweł Orłowski (na zdjęciu), członek zarządu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej. - Odpowiednia liczba arbitrów/notariuszy przeszła już szkolenia. Założenie sprawy dzięki internetowym „podpowiadaczom”, które np. z różnych rejestrów zaciągają dane firm lub odpowiednie paragrafy, trwa kilka - kilkanaście minut. Wraz ze złożeniem pozwu system automatycznie doręcza go pozwanemu i wybiera arbitra, który ma 24 godzin na przyjęcie sprawy - tłumaczy Paweł Orłowski.

System elektroniczny Ultima Ratio, jak zapewniają jego twórcy, jest prosty i intuicyjny - czynności procesowych można dokonywać o każdej porze dnia i nocy i w każdym miejscu na świecie, posiadającym oczywiście dostęp do internetu. Arbiter zaś ma możliwość kontaktowania się ze stronami poprzez dedykowany każdej sprawie czat.

- Sądy powszechne rozstrzygają obecnie około miliona spraw gospodarczych rocznie, np. o zapłatę za wykonane prace podwykonawcze - mówi Robert Szczepanek, współzałożyciel Ultima Ratio. - Takie sprawy średnio trwają 13 miesięcy w różnych instancjach. W Ultima Ratio będzie prowadzona w wirtualnej sali sądowej, a strony mogą przesyłać dowody w formie dokumentów, plików wideo, zdjęcia etc. - wyjaśnia. 

Działanie Ultima Ratio jest monitorowane przez specjalnie powołaną Radę Sądu, złożoną między innymi ze znanych prawników i osób działających na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce.

Czynności procesowe pełnomocników i stron również zajmują co najmniej kilkanaście razy mniej czasu, nie licząc oszczędności czasu związanego z brakiem konieczności dojazdu i udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi czy innymi sądami polubownymi. Zabezpieczenia systemu elektronicznego Ultima Ratio są analogiczne do zabezpieczeń systemów bankowości elektronicznej.

System informatyczny Ultima Ratio został zbudowany przez polską spółkę ZETO Rzeszów.

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.