Wraca kwestia podatku handlowego

W harmonogramie posiedzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 16 maja zaplanowano rozprawę, podczas której ma on rozstrzygnąć, czy Komisja Europejska miała prawo zakazać Polsce poboru podatku od sprzedaży detalicznej.

Podatek handlowy to danina wprowadzona przez rząd PiS od 1 września 2016 r., ale kilka dni po jej wejściu w życie Komisja Europejska wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Zdaniem Brukseli konstrukcja podatku mogła faworyzować mniejsze sklepy, co z kolei mogło być uznane za pomoc publiczną.

Po tej decyzji resort finansów zawiesił pobór podatku od handlu detalicznego, a w listopadzie 2016 r. Sejm przyjął przygotowaną przez rząd ustawę, zakładającą zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 r.

Jak tłumaczyli wtedy politycy z partii rządzącej, przygotowując tamten projekt rząd liczył, że w 2017 r. Komisja Europejska rozstrzygnie sprawę na korzyść Polski. Tym bardziej, że w końcu listopada 2016 r. złożył skargę na decyzję KE.

Jednak 30 czerwca 2017 r. KE uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy publicznej. Stwierdziła kategorycznie, że dzięki progresywnym stawkom mniejsze sklepy będą miały przewagę nad konkurentami.

Rząd polski nie zgodził się z tym werdyktem i we wrześniu 2017 r. złożył skargę - tym razem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na decyzję KE. Na poparcie skargi strona skarżąca (Polska) podniosła dwa zarzuty. Jak czytamy na stronach Trybunału zarzut pierwszy dotyczący błędnej kwalifikacji polskiego podatku od sprzedaży detalicznej, jako pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE poprzez dokonanie oczywiście błędnej oceny warunku selektywności. Zarzut drugi dotyczący wadliwego i niewystarczającego uzasadnienia zaskarżonej decyzji.

16 maja br. Trybunał Sprawiedliwości orzeknie, czy Komisja Europejska miała prawo zakazać Polsce poboru tego podatku.

Przypomnijmy. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzała dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln a 170 mln zł miesięcznie i 1,4% od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolną od podatku ustalono w skali roku w wysokości 204 mln zł.

O podatku handlowym pisaliśmy wielokrotnie, m.in. tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Pierzchała 5193 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.