Sieć rządzi życiem nastolatków. Z każdym rokiem bardziej

Nastolatki nie rozstają się ze smartfonami. Ogólnopolskie badania przeprowadzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pokazują, że młodzież korzysta z internetu częściej i dłużej. Niezależnie od wieku, typu szkoły i płci. Czego tam szukają?

Państwowy Instytut Badawczy NASK od 2014 r. przygotowuje ogólnopolskie badania dotyczące praktyk, postaw i opinii wobec internetu wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Wyniki analizy z 2018 r. "Nastolatki 3.0" pokazują, że online codziennie jest prawie każdy nastolatek, niezależnie od wieku, typu szkoły i płci - zadeklarowano tak prawie 96% badanych. Sporadyczne użytkowanie internetu („kilka razy w tygodniu” czy „kilka razy w miesiącu”) zadeklarowało jedynie niespełna 4% nastolatków.

Średni czas korzystania z internetu przez polskich nastolatków wynosi 4 godzin i 12 minut na dobę, podczas gdy w poprzedniej edycji badania średnia wynosiła około 3 godzin i 40 minut. - Dziś pytanie ile czasu  jesteś online nabiera nowego znaczenia. Wielu z młodych, a także całkiem dojrzałych ludzi, jest de facto online przez cały czas, ponieważ mają przy sobie smartfony na stałe połączone z siecią. Na bieżąco otrzymują powiadomienia z mediów społecznościowych, wiadomości przez komunikatory, w każdej chwili mogą sięgnąć po telefon i skorzystać z tego co oferuje sieć – wyjaśnia Marcin Bochenek, dyrektor pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK Państwowym Instytucie Badawczym.

Jednym z najpopularniejszych sposobów spędzania czasu w sieci jest korzystanie z mediów społecznościowych.  Według deklaracji respondentów najczęściej odwiedzany jest YouTube (94%) oraz Facebook (83,4%). Tego ostatniego częściej używa młodzież w szkołach ponadgimnazjalnych, a rzadziej uczniowie młodsi (różnica 13 p. proc.). Tuż za nimi plasuje się Snapchat oraz powiązany z Facebookiem Instagram (na obie platformy wskazało ok. 67% uczniów).

Zarówno ze Snapchata, jak i Instagrama zdecydowanie częściej korzystają dziewczęta niż chłopcy (aż 25 i 30 p. proc. różnicy). Jak wskazują autorzy raportu, może to wynikać z preferowanych form używania komunikatorów i mediów społecznościowych. Obie aplikacje opierają się na przesyłaniu multimediów, co można łączyć z częściej deklarowanym przez dziewczęta robieniem i publikowaniem zdjęć, a także zainteresowaniem kwestiami takimi, jak ubiór, moda, czy zdrowy styl życia. Chłopcy natomiast zdecydowanie chętniej od dziewcząt grają w gry online, co w kontekście poprzednich edycji badania należy uznać za stały trend.

Zdecydowanie najpopularniejszymi urządzeniami, za pomocą których nastolatki korzystają z internetu,
są telefony komórkowe i smartfony (94% wskazań). Uczniowie często wykorzystują również laptopy –
60% wskazań, rzadziej – komputery stacjonarne (30% deklaracji).

Dzisiejsze nastolatki obserwują ciągły rozwój możliwości technologii internetowych, które niemal bez przerwy wprowadzają nowe, innowacyjne formy i funkcje. Tym samym wskazali liczne sfery życia, w których oczekiwaliby zwiększenia wpływu internetu i efektywniejszego wykorzystywania jego możliwości. Na pierwszy plan oczekiwań nastolatków – prawie 62% wskazań – wysuwa się sfera związana z edukacją, szkołą, studiami, kursami. Uczniowie wskazywali także odpowiedzi związane z zakupami (50,5%), rozrywką (46,5%), pasjami, hobby (46,2%), jedzeniem, gotowaniem, przepisami (45,6%). Część nastolatków stwierdziło, że możliwości internetu powinny być wykorzystywane w większym stopniu w sprawach urzędowych, administracyjnych i prawnych (43,1%).

Nastolatki nie podchodzą do środowiska internetu w sposób bezkrytyczny i dostrzegają w nim wiele zagrożeń. Najbardziej obawiają się naruszeń prywatności i inwigilacji: obcych państw (40%), polskiego rządu (37,9%) oraz biznesu i reklamodawców (33,3%). Niepokój wzrasta wraz z wiekiem badanych. Zapytani o ogólny stosunek do przyszłości cyfryzacji, często wyrażali obawę przed uzależnieniem wszystkich aspektów życia od sfery
wirtualnej (aż 43% badanych).

Jako zagrożenie dla prywatności respondenci stosunkowo często wskazywali korzystanie ze stron i serwisów
hazardowych (ponad połowa badanych). Rzadziej wybierane odpowiedzi dotyczyły ściągania z internetu
filmów i muzyki (31,8%), instalowania aplikacji na smartfonach (26,1 %), zakupów przez internet (24%)
czy korzystania z czatów i komunikatorów (21,5%).

Stosunkowo niewiele osób za niebezpieczne dla ich prywatności uznaje korzystanie z wideorozmów,
korzystanie z usług w tzw. chmurze (15,6%) oraz korzystanie z „inteligentnych” urządzeń w ramach
internetu rzeczy (14,1%) .

Natomiast praktyki, które nie są postrzegane jako zagrożenie dla prywatności (10% wskazań lub mniej), to korzystanie z poczty e-mail, wyszukiwarek internetowych, czytanie blogów czy przeglądanie stron i portali informacyjnych.

Badanie zostało przeprowadzone w 2018 r. Wzięło w nim udział 1173 uczniów z 55 szkół z całej Polski, w tym uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników. W analizach przyjęto podział uczniów na dwie grupy: (1) uczniowie siódmych klas szkół podstawowych i drugich klas w szkołach gimnazjalnych (13 lat), (2) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, czyli uczniowie drugich klas liceów i techników (17 lat).

Ilona Mrozowska 4593 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.