Mastercard: przedsiębiorcy są coraz bardziej bezgotówkowi

Mali i średni przedsiębiorcy w rozliczeniach biznesowych chętniej niż z gotówki korzystają z bezgotówkowych form płatności - wynika z drugiej odsłony badania "Przedsiębiorca w bezgotówkowym świecie" firmy Mastercard, która dotyczy korzystania z firmowych kart płatniczych.

Z badania wynika, że polskie MŚP do rozliczeń z partnerami biznesowymi i płatności realizowanych przez pracowników coraz częściej korzystają z instrumentów bezgotówkowych, takich jak przelewy i karty płatnicze.

Rosnące znaczenie kart płatniczych widać w rozliczeniach, jakie przedsiębiorcy prowadzą ze swoimi dostawcami. Już ponad co trzeci (34%) ankietowany w badaniu Mastercard uiszcza tego typu płatności za pomocą firmowej karty. Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą jest natomiast przelew z firmowego konta (74%), a 30% wciąż preferuje gotówkę.

Bezgotówkowe formy płatności sprawdzają się też przy opłacaniu bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, takich jak czynsz, rachunki za media itp. Co piąty ankietowany (20%) używa do tego celu karty płatniczej, zaś najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest ponownie opłacanie faktur przelewem (58%).

Liczą się szybkie i wygodne rozliczenia

Przedsiębiorcy zapytani o największe korzyści firmowych kart płatniczych najczęściej wskazywali na prostotę (47%), która wiąże się z tym, że płaci się nimi łatwiej niż poprzez bankowość internetową. Ponadto płatności kartą pozwalają oszczędzić czas poświęcany na chodzenie do bankomatu. Kolejną zaletą wskazywaną przez ankietowanych jest bezpieczeństwo (38%), rozumiane jako minimalizowanie ryzyka kradzieży i oszustw, a dalej transparentność (26%), czyli możliwość prostej weryfikacji wydatków, zarówno własnych, jak i tych dokonywanych przez pracowników. Wiąże się to z większą kontrolą ponoszonych kosztów (23%), na którą również wskazali ankietowani w badaniu Mastercard.

 Firmowe wydatki bezpieczne i pod kontrolą

Podkreślają oni, że karta firmowa to wygoda zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Umożliwia realizowanie płatności w każdej walucie, co sprawdza się w przypadku podróży służbowych. Pracodawca ma natomiast wgląd do historii płatności swoich pracowników. Jednocześnie większość kart jest ubezpieczona, a poprzez możliwość szybkiego zastrzeżenia karty, skutki jej utraty są mniejsze niż strata gotówki. Inną przydatną cechą jest możliwość ustalania limitów transakcyjnych, co może stanowić ważny element kontroli wydatków.

Jak wynika z badania, jeszcze większe możliwości dają małym i średnim przedsiębiorcom karty kredytowe, głównie za sprawą pomocnych limitów kredytowych. Stanowią one dodatkowe źródło finansowania bieżących wydatków firmy, wspierając jej płynność finansową, na przykład gdy firma czeka na zapłatę z odroczonym terminem płatności i ma do sfinansowania pilny wydatek.

Średnio polscy przedsiębiorcy pracują około 50 godzin w tygodniu („Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia”, CBOS, 2018), co można porównać z sześciodniowym tygodniem pracy. - Wobec braku wolnego czasu, w swoim biznesie potrzebują korzystać z rozwiązań szybkich, wygodnych i prostych. Te z kolei gwarantują usługi cyfrowe, takie jak bankowość elektroniczna czy mobilna, ale także płatności bezgotówkowe, które ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie działalności – komentuje Damian Zieliński, dyrektor ds. rozwoju biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Mastercard Europe.

MŚP świadome swojej roli

Z badania Mastercard ponadto wynika, że mali i średni przedsiębiorcy uważają się za osoby posiadające pełny dostęp do usług finansowych (72%). Chętnie korzystają oni z cyfrowych rozwiązań i można ich uznać za nowoczesnych, idących z duchem czasu. Jednocześnie przedsiębiorcy dobrze rozumieją swoją rolę w gospodarce. Niemal 2/3 ankietowanych (64%) jest zdania, że MŚP są motorem wzrostu gospodarczego kraju, zaś niemal połowa (47%), że grają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy. - Połączenie istotnej roli MŚP oraz ich otwartości i dostępu do nowoczesnych usług finansowych to dobry prognostyk dla wzrostu gospodarczego. Efektywne rozwiązania dla przedsiębiorstw, takie jak płatności bezgotówkowe, pomagają bowiem ten wzrost przyspieszyć – usłyszeliśmy w Mastercard.

Obrót bezgotówkowy zyskuje na znaczeniu w sektorze MŚP nie tylko w rozliczeniach między przedsiębiorstwami. Coraz więcej właścicieli punktów handlowych i usługowych udostępnia możliwość płatności kartą swoim klientom, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. W poprzedniej odsłonie badania Mastercard pt. „Przedsiębiorca w bezgotówkowym świecie” z listopada 2018 r. niemal połowa (49%) ankietowanych przedsiębiorców zauważyła, że w ciągu ostatniego roku liczba transakcji dokonywanych przez klientów kartą wzrosła. Dla co piątego ankietowanego w badaniu Mastercard (21%) płatności kartą stanowią 40-60% obrotów firmy w miesiącu, a u co trzeciego (33%) sięgają 21-40%.

Katarzyna Pierzchała 5103 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.