Pokazywane w serwisie treści mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. 2012 poz. 1356). Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i chcę zobaczyć pełną wersję artykułu.
Tak, pokaż artykuł Nie wyrażam zgody

Grupa Żywiec zarobiła o 44% więcej

Wicelider polskiego rynku piwa po bardzo udanym 2018 r. i ten rok rozpoczął wzrostami sprzedaży i zysku.

Po wyjątkowo udanym 2018 r. Grupa Żywiec, kontynuując strategię budowania wartości, zwiększyła udział piw premium i innowacji w strukturze sprzedaży oraz zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa. W rezultacie mimo niższej sprzedaży wolumenowej utrzymała całościowe przychody na zbliżonym poziomie do pierwszego kwartału 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 606,7 mln zł w porównaniu do 604,45 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Istotny wpływ na działalność Grupy, w tym wysokość zysku operacyjnego, ma dalszy wzrost kosztów produkcji surowców, energii i opakowań. Dlatego zysk operacyjny był nieco niższy niż przed rokiem i wyniósł 12,48 mln zł wobec 12,9 mln zł w I kw. 2018 roku.

– Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych wyników w 2019 r., a w szczególności ze wzrostu sprzedaży marek premium oraz dalszego wzrostu przychodów z każdego hektolitra sprzedaży. To potwierdza nasze zaangażowanie i konsekwentną realizację naszej strategii budowania wartości – komentuje Francois-Xavier Mahot, prezes zarządu Grupy Żywiec.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku Grupa Kapitałowa Żywiec zanotowała zysk netto w wysokości 6,49 mln złotych wobec 4,5 mln złotych rok wcześniej.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.