Ministerstwo Środowiska: ustawa o foliówkach do nowelizacji

Szykuje się uszczelnienie ustawy recyklingowej w części dotyczącej opłaty środowiskowej za torby foliowe sprzedawane w sklepach. Powód? Zbyt małe wpływy w stosunku do tych planowanych.

Rząd szacował pierwotnie, że w pierwszym roku obowiązywania opłaty recyklingowej na foliówki budżet państwa zyska ponad 1 mld złotych. Założono przy tym, że zużycie toreb spadnie o połowę do 150 sztuk rocznie na głowę mieszkańca.

Tymczasem ze słów ministra środowiska Henryka Kowalczyka, który powiedział mediom, że "trudno uwierzyć, by zużycie toreb foliowych spadło z 300 do ośmiu sztuk w roku" wynika, że operatorzy sieci i sklepów wpłacili z tego tytułu między 60 a 70 mln zł.

Dlatego ministerstwo chce uszczelnienia systemu i objęcia opłatą także toreb foliowych o grubości powyżej 50 mikrometrów. Obecna ustawa bowiem, idąc w ślad wytycznych unijnej dyrektywy, nakładała opłatę recyklingowa jedynie na torby o grubości od 15 do 50 mikrometrów. Wiele sieci, w tym Biedronka wybrnęło z kłopotu, oferując torby grubsze, i choć pobierało od nich opłatę od klientów (co mogło wywrzeć zamierzony skutek zniechęcający do nadużywania siatek), to jednak cały dochód z nich zachowywało dla siebie. Ponadto grubsza torba to większa masa plastiku do wyrzucenia i zutylizowania.

W aktualizacji Programu konwergencji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa przewidziano zatem nowelizację ustawy, zakładającą pobór opłaty od każdej sprzedanej reklamówki powyżej 15 mikrometrów, przy czym wedle doniesień grubsze torby miałyby być objęte podwójną opłatą 40 gr (46 gr z VAT-em), choć w samej aktualizacji nie ma na ten temat słowa. Jest natomiast propozycja, by opłatę sklepy musiały odprowadzać nie raz w roku (jak obecnie – za 2018 rok termin upłynął 15 marca 2019 r.), lecz co miesiąc. Projektodawca chce, by nowe przepisy weszły w życie od 1 września 2019 r. Przełożyłoby się to na dochody rzędu 63 mln zł w tym roku oraz 1,42 mld zł w 2020 r.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.