Ministerstwo Finansów: będzie wyższa akcyza na alkohol i nie tylko

W 2020 r. wyższa akcyza na alkohol ma dać budżetowi państwa dodatkowe 353 mln zł, a na wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i tzw. wyroby nowatorskie - 579 mln zł, wyliczył resort finansów w Aktualizacji Programu Konwergencji (APK). Łącznie z podatkiem VAT przyniesie to do kasy państwa ponad 1 mld zł.

Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) jest częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019 - 2022 przygotowywane na potrzeby Unii Europejskiej, która ujrzała światło dzienne w połowie kwietnia. W dokumencie odnotowano m.in., że - według resortu finansów - konieczna jest tzw. indeksacja stawki podatku akcyzowego o 3% na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie.

Ostatnia zmiana akcyzy dla alkoholu etylowego miała miejsce 1 stycznia 2013 r. i wynosiła 15%, zaś
dla papierosów i tytoniu do palenia ok. 5% (również 1 stycznia 2013 r.). Jak przekonuje resort finansów, wskaźnik wzrostu stawki o 3% wynika ze wzrostu inflacji od ostatniej zmiany.

Wejście w życie ustawy zwiększającej poziom akcyzy planowane jest na 1 stycznia 2020 r.

- Oczekiwany skutek budżetowy obejmuje 353 mln zł w przypadku napojów alkoholowych z wyłączeniem cydru i perry oraz 579 mln zł w przypadku wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich. Z indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry (wyroby te są opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu) w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania rynku surowców, z których są produkowane, a także na papierosy elektroniczne. Skutek na 2020 r. uwzględnia opodatkowanie VAT - czytamy w dokumencie.

Uwzględniając zatem VAT nowe wyższe stawki akcyzy mają w 2020 r. przynieść budżetowi państwa łącznie 1 mld 146,4 mln zł. Założono przy tym, że sprzedaż wyrobów akcyzowych objętych podwyżką zostanie utrzymana na poziomie z 2018 r.

Obecnie stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5 704 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie, na piwo - 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu, a na wino - 158 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Stawka akcyzy na papierosy to 206,76 zł za 1000 sztuk plus 31,41% maksymalnej ceny detalicznej, zaś na susz tytoniowy - 229,32 zł za każdy kilogram.

To nie koniec. Od 1 lipca 2020 r. opodatkowany akcyzą ma być płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Jak czytamy w dokumencie, celem zmiany jest m.in. "zapewnienie jednolitego traktowania podatkowego wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów tytoniowych i lepsza kontrola państwa nad produkcją, przemieszczaniem i sprzedażą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich".

Opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych ma wynieść 0,5 zł za każdy mililitr, a wyrobów nowatorskich 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (od 1 lipca 2020 r.). Ministerstwo Finansów przypomina także, że przepisy ustawy wprowadzającej opodatkowanie akcyzą na wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych weszły w życie 1 lutego 2018 r., jednak do 30 czerwca 2020 r. obowiązywała będzie jeszcze zerowa stawka akcyzy.

 

Ilona Mrozowska 4593 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.