Unilever w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomorski oddział spółki Unilever dołączył do Polskiej Strefy Inwestycji. W zakładzie w Baninie, w którym firma produkuje lody, zainwestuje prawie 150 mln zł.

To największa kapitałowo inwestycja, która otrzymała decyzję o wsparciu od Pomorskiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej od czasu wejścia w życie nowych przepisów. 

Oddział Lodów i Produktów Mrożonych Polska w Baninie otrzymał decyzję o wsparciu inwestycji i pomocy publicznej, a tym samym możliwość zwolnienia z podatku dochodowego.

Na krajowym rynku lodów Unilever jest liderem pod względem wartości sprzedaży – z udziałem w wysokości prawie 27%.

Oddział Lodów i Produktów Mrożonych w Baninie jest jedynym zakładem spółki produkującym lody średniej wielkości na obszar całego kraju - w 2018 r. lody tu produkowane w  połowie zasiliły cały polski rynek produktów lodowych. Wśród nich znajdują się takie marki jak m.in. Big Milk, Magnum i Nogger. 

Projekt inwestycyjny w wysokości 150 mln zł przewiduje rozbudowę i modernizację elementów konstrukcyjnych zakładu, a także wyposażenie go w zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. Realizacja inwestycji pozwoli spółce zwiększyć produkcję o ok. 142 tys. hektolitrów  lodów rocznie. Inwestycja przyczyni się także do stworzenia 17 nowych miejsc pracy. Przewidywany termin jej zakończenia  to koniec 2022 r.

–  Tak duża inwestycja polegająca na wdrażaniu najbardziej zaawansowanych technologii, która  wnosi wartość dodaną i przyczynia się do rozwoju regionu, jest dla nas szczególnie ważna. Jak widać nowa ustawa o wspieraniu inwestycji stwarza impulsy inwestycyjne do lokowania inwestycji w Polsce przez globalnych graczy i zwiększa popyt na lokalne surowce produkcyjne, co wpływa także na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Od początku funkcjonowania nowej ustawy o wspieraniu inwestycji, czyli od września ubiegłego roku, PSSE wydała decyzję o wsparciu inwestycji 15 przedsiębiorstwom, z czego połowa to firmy średnie, małe i mikro.  Łącznie zadeklarowały one nakłady inwestycyjne na poziomie 519 mln zł i utworzenie prawie 200 nowych miejsc pracy. 

Nowy system zmienił zasady funkcjonowania stref ekonomicznych, znosząc ich  granice, co oznacza, że zwolnienie z podatku dochodowego jest niezależne od miejsca inwestycji. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych firmy nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Nowy system zróżnicował także kryteria przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa  czy sytuacji gospodarczej w regionie.

O rynku lodów przeczytaj tutaj.