Piotr Sukiennik nowym prezesem Vive Logistics

Objął także stanowisko dyrektora pionu transportu i logistyki w Vive Textile Recycling.

W ramach pełnionych obowiązków prezesa spółki będzie odpowiedzialny za zarządzanie całością jej funkcjonowania, a przede wszystkim za przygotowanie oraz realizację długofalowej strategii jej rozwoju.

Natomiast pełniąc funkcję dyrektora pionu transportu i logistyki Vive Textile Recycling będzie współtworzył strategię oraz zarządzał procesami transportowymi, spedycyjnymi, logistycznymi jak i zakupowymi Spółki.

Piotr Sukiennik (na zdjęciu) od 1996 do 2018 roku zdobywał doświadczenie i był jednym z głównych współrealizatorów oraz autorów strategii rozwoju FM Logistic w Polsce. W 2000 r. objął stanowisko dyrektora dywizji transportu na Polskę, a po czterech latach dyrektora operacyjnego wszystkich pozostałych usług (magazynowania, handlingu, copackingu, comanufacturingu). W 2010 roku został dyrektorem generalnym polskiego oddziału FM Logistic, zaś w połowie 2016 roku powierzono mu kierowanie strukturami firmy w Europie Centralnej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i kraje bałtyckie).

Ponadto do zespołu Piotra Sukiennika dołącza Rafał Wit, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w logistyce, które zdobywał w McLane, Nagel, Chep i FM Logistic. W Vive Logistics obejmie stanowisko wiceprezesa i dyrektora handlowego spółki. Rafał Wit, w swojej dotychczasowej karierze zawodowej, realizował liczne projekty stricte logistyczne (magazynowanie, copacking, dystrybucja, drobnica, transport międzynarodowy). Odpowiadał za sprzedaż logistyki kontraktowej oraz zarządzał zespołem sprzedaży transportu. Przez okres 4 ostatnich lat podpisał kilkadziesiąt kontraktów (TRA, WHS, COP), co pozwalało na kilkuprocentowe wzrosty rok do roku. Uczestniczył w projektowaniu modeli operacyjnych oraz rozwiązań dedykowanych pod wymogi klientów.

Joanna Hamdan 13699 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.