Kaufland redukuje plastik

We wrocławskiej centrali sieci butelkowana woda mineralna została zastąpiona dystrybutorami filtrującymi wodę kranową.

Woda w półlitrowych butelkach była wykorzystywana między innymi podczas spotkań organizowanych w siedzibie - dziennie zużywano w ten sposób 360 butelek wody. Szacuje się, że wprowadzone rozwiązanie pozwoli więc uniknąć zużycia około 90 tys. plastikowych butelek rocznie.

- Mamy pełną świadomość, jak wielka odpowiedzialność w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko spoczywa na tak dużej organizacji jaką jest Kaufland - mówi Justyna Przybylska, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej sieci Kaufland.  - Wierzymy, że każde kolejne działanie, zgodne z naszą strategią CSR, robi różnicę. Rozwiązania prośrodowiskowe to w dużym stopniu zbiór na pozór drobnych, codziennych działań, lecz gdy spojrzymy przez pryzmat skali działalności potrafią one przynieść zaskakujące rezultaty - dodaje.

Rezygnacja z butelkowej wody jest jednym z działań składających się na strategię Kauflandu w zakresie plastiku.

Do 2025 r. w marketach sieci zużycie tworzywa sztucznego zostanie zredukowane przynajmniej o 20%. Do tego czasu planuje się, że wszystkie opakowania marek własnych będzie można poddać recyklingowi. To z kolei wpisuje się w szerszą strategię CSR sieci Kaufland oraz przyświecającą jej ideę "Działanie robi różnicę", w ramach której sieć podejmuje oraz wspiera szereg działań mających na celu m.in. promowanie zdrowego odżywiania, wsparcie polskich producentów, jak również szerzenie proekologicznych rozwiązań.

Joanna Hamdan 13699 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.