Plastik w obiegu pod większą kontrolą

Takie firmy jak m.in. Carrefour, Coca-Cola, Danone, Nestlé, PepsiCo czy Unilever Polska zostali sygnatariuszami pierwszego w Polsce paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych.

Partnerzy inicjatywy zobowiązali się, że do końca 2019 r. wspólnie stworzą Mapę Drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w swojej działalności. W kolejnych latach natomiast, sygnatariusze Paktu będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej oraz zachęcać inne firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

Polska jest czwartym krajem na świecie, w którym tworzone są pakty na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych. Tego rodzaju porozumienia zostały dotychczas podpisane we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Chile.

Inicjatorem polskiego paktu jest CSR Consulting, a do Rady Konsultacyjnej tej inicjatywy weszły także: Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy 2030.

- Nasza sieć już wcześniej podjęła zobowiązanie redukcji masy opakowań marki własnej o 5% do 2022 r. oraz zastrzegła, że wszystkie opakowania marki własnej Carrefour będą nadawać się do recyklingu lub kompostowania – przypomina Barbara Kowalska, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska. -  Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy i złączeniu sił wszystkich interesariuszy, uda się osiągnąć cele Agendy 2030, które zostały postawione przed całym społeczeństwem – dodaje.

Inicjatywy na rzecz zmniejszenia ilości plastiku znajdującego się w obiegu oraz jego odpowiedniego składowania podejmują w ostatnim czasie praktycznie wszystkie największe firmy operujące w branży FMCG.

- W Danone głęboko wierzymy w to, że plastik nigdy nie powinien trafiać na trawniki, do lasu czy do morza. Dlatego przystąpiliśmy do polskiego paktu, dzięki czemu wspólnie zbudujemy model lepszego wykorzystywania opakowań. Zawiązana właśnie współpraca przełoży się na konkretne rozwiązania, które przyczynią się do lepszego i mądrzejszego korzystania z tworzyw sztucznych w Polsce - deklaruje Paweł Kwiatkowski, sekretarz generalny w grupie spółek Danone.

Zdjęcie: Shutterstock

W sklepach Carrefoura dostępne są już na przykład pierwsze produkty ze zmniejszoną masą opakowań – płatki Crumbies. Udało się w nich wykorzystać ¾ tony mniej plastiku w ciągu pierwszych 6 miesięcy od ich pojawienia się na półkach w sklepie. Sieć planuje także rozszerzenie na całą Polskę, swojej testowej inicjatywy z hipermarketu w Galerii Fordon w Bydgoszczy, gdzie klienci mają możliwość kupowania do własnych opakowań (np. słoików czy pudełek) różnych produktów na wagę, takich jak: warzywa i owoce, wędliny, sery, kapusta, czy ogórki kiszone.

O co tyle szumu?

Jeśli ludzie nie zmienią przyzwyczajeń w 2050 r. w morzach i oceanach będzie więcej plastiku, niż ryb - ogłosił w 2016 r. w Światowy Dzień Oceanów Fundacja Mare, jednocześnie zachęcając do działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów trafiających do mórz i oceanów.

Nie śmiecenie na plażach, segregacja odpadów, unikanie jednorazowych torebek w sklepach czy
kosmetyków zawierających w składzie mikroskopijne cząsteczki plastiku to tyle niektóre
z działań, jakie każdy z nas może podjąć, aby chronić cenne ekosystemy morskie. Warto pamiętać o nich
nie tylko podczas Światowego Dnia Oceanów, ale również na co dzień – zachęca Fundacja Mare.

Natomiast z ostatniego opracowania firmy badawczej Deloitte wynika, że szacunkowo poziom recyklingu opakowań wprowadzonych do gospodarstw domowych wynosi 40%. Oznacza to, że nie wiadomo co się dzieje z pozostałym 60-procentami. Produkcja, konsumpcja i gospodarowanie odpadem plastikowym jest jednak problemem globalnym, dlatego Unia Europejska rozpoczęła wdrażanie przepisów, których celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania odpadów powstałych z tworzyw sztucznych na środowisko. Szczegóły tutaj.

Ilona Mrozowska 4562 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.