Prezes Fundacji Godła Promocyjnego: polskość doskonale się rozwija

W Senacie odbyła się konferencja dot. znaczenia patriotyzmu konsumenckiego w gospodarce. Wziął w niej udział m.in. minister rolnictwa Jan Ardanowski, który zapowiedział powołanie do życia Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy wicemarszałek Senatu i Katolickiego Radia Podlasie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie dyskusji Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska" przedstawił wnioski z badań prowadzonych przez fundację. Zdaniem Fundacji rośnie świadomość znaczenia kraju pochodzenia produktów zarówno wśród producentów jak i konsumentów.

– Polskość doskonale się rozwija, także w sieciach zagranicznych. Promujemy produkty tylko najwyższej jakości. Cieszy mnie, że w ciągu ostatnich lat, wśród laureatów Godła Promocyjnego Teraz Polska aż 1/3 to produkty spożywcze, także regionalne, bo mamy i dla nich wydzieloną kategorię. Ostatnio jakość zaczęła doganiać cenę, a u niektórych, co prawda, na razie niewielkiej grupy, przeskoczyła nawet cenę. Jeśli kupujemy polskie produkty, wspieramy Polskę – mówił Krzysztof Przybył.

Natomiast Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków, mówił o kilkudziesięcioletnich doświadczeniach branży napojowej: – Nasza branża stanowi swego rodzaju ewenement. Potrafiła oprzeć się bardzo mocnej ekspansji koncernów zagranicznych. Od początku lat 90. budowaliśmy nasz rynek napojów, soków i nektarów w oparciu o polskie smaki, firmy i smaki. We wszystkich krajach UE, a szczególnie w Europie Środkowej, dominują produkty koncernów zagranicznych. U nas dominują nasze. Stało się tak przez mądrą politykę firm i rządów. Jeszcze przed latami 90. nasze produkty były już lepsze, zawierały więcej soków. Polacy wybierali je, bo dobrze też wpływał na zdrowie, dawał dodatkową wartość za podobną cenę, co produkty zagraniczne oparte na chemii.

Pawlak zwrócił także uwagę na konieczność kontynuacji prac nad usuwaniem barier rozwojowych dla polskich producentów napojów: – Bardzo ważne jest dobre otoczenie gospodarcze. Niepokojące są dla nas próby podwyższenia VAT na napoje – z preferencyjnej stawki 5% na 23%. Jeśli by to się stało, byłoby to bardzo niekorzystne i dla polskich wytwórców owoców, i dla wytwórców napojów – w większości polskich firm, a także dla konsumentów. Wyliczyliśmy, że jeśli nastąpiłaby ta podwyżka, polscy rolnicy stracą zbyt dla 150 tys. ton owoców i warzyw, w tym dla 120 tys. ton jabłek – konkludował prezes Krajowej Unii Producentów Soków.

Minister rolnictwa Jan Ardanowski zwracał na konferencji uwagę na znaczenie mechanizmów wspierających popyt na rodzime produkty. Przekłada się on na los wytwórców: – Poprzez promocje i budowanie świadomości możemy wpływać na gusta konsumentów. Konsumenci mają dziś ofertę z całego świata, mają prawo do wyboru. My chcemy ich przekonać, aby w zakupach podstawowych, codziennych, kierowali się racjonalną logiką: mamy żywność bardzo wysokiej jakości: bezpieczną, a jednocześnie o wysokiej jakości. Chcemy, aby taką promować. Musimy naszą żywność czymś wyróżnić – jakością, za co warto czasem więcej zapłacić. Kupujesz polskie – to nie jest żaden nacjonalizm. To nic, czego należałoby się wstydzić. Polskie jest trendy – powiedział minister Jan Ardanowski, zapowiadając jednocześnie przedstawienie wkrótce kolejnych inicjatyw w tych obszarach. Jedną z nich jest powołanie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi: – Ta instytucja przybliżać będzie wiedzę, czym jest polska żywność i dziedzictwo materialne polskiej wsi. Instytut będzie badać historię polskiej wsi – jej wielowiekowej spuścizny, a także dokumentować wszystko, co teraz się dzieje. Mamy bowiem renesans tego, co jest kulturą ludową – stwierdził szef resortu rolnictwa.