Makro docenione za odpowiedzialny biznes

Makro Polska znalazła się w raporcie poświęconym dobrym praktykom z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W publikacji przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu sieć hurtowni została wyróżniona w obszarach "środowisko" oraz "zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej".

Jak zauważają autorzy raportu, Makro  prowadzi działania z zakresu zarządzania energią i odpadami, polegające m.in. na recyklingu powstających odpadów. Sieć hurtowni została też doceniona za plany oszczędności energii elektrycznej, realizowane działania z zakresu podnoszenia świadomości użytkowników w korzystania z urządzeń elektrycznych i grzewczych, a także redukcji emisji dwutlenku węgla.

Makro zdobyło uznanie zarówno za program Szef dla Młodych Talentów, jak i za wysiłki mające na celu ograniczenie marnotrawstwa jedzenia.

Szef dla Młodych Talentów to inicjatywa skierowana do uczniów szkół gastronomicznych, której misją jest integrowanie młodych kucharzy z branżą HoReCa oraz stwarzanie im możliwości nauki od czołowych szefów kuchni. Według raportu Makro Polska, realizując ten program, wypełnia jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju, jakim jest „dobra jakość edukacji”.

Inne Cele Zrównoważonego Rozwoju – takie jak „zrównoważone miasta i społeczności” oraz „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” – sieć hurtowni osiąga poprzez działania dążące do zminimalizowania marnowania jedzenia. W tym względzie twórcy raportu zwracają uwagę na współpracę Makro Polska z Bankiem Żywności, w ramach której w 2018 r. przekazano potrzebującym ok. 3,3 mln kg jedzenia. Firma angażuje się również w kampanie społeczne mające na celu przekonać do pakowania i zabierania nieskończonego posiłku z restauracji – czytamy w opracowaniu FOB.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 r. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

 

Katarzyna Pierzchała 5195 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.