Pasieki w parkach logistycznych Segro

Do uli zainstalowanych w parkach Segro w Warszawie i w Poznaniu wprowadziło się pół miliona pszczół. To pierwszy w Polsce deweloper i powierzchni magazynowych, który zdecydował się na taki krok.

Ule stanęły w Segro Logistics Park Warsaw, Pruszków oraz w Segro Logistics Park Poznań, Gądki. Wybór parków podyktowany był ich lokalizacją oraz bliskością upraw – pszczoły zapylają aż 3/4 głównych roślin uprawnych. Opiekę nad pszczołami polegającą między innymi na wykonywaniu okresowych przeglądów uli, miodobraniu oraz wszelkich innych pracach pszczelarski sprawuje firma Pszczelarium. Według wstępnych szacunków zamieszkujące parki Segro pszczoły wyprodukują nawet 200 kilogramów miodu rocznie.

Nieustający rozwój cywilizacyjny przyczynia się do zmniejszenia populacji pszczół oraz zaburzenia bioróżnorodności środowiska. Dedykowane hodowle są sposobem na zwiększenie świadomości ekologicznej i wzmocnienie populacji tych owadów, dlatego Segro zdecydowało się na włączenie pasiek do prowadzonych już działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dodatkowo w trzech parkach Segro w Europie Centralnej: Park Poznań, Gołuski, Logistics Park Warsaw, Nadarzyn oraz Logistics Park Prague stanęły, wykonane samodzielnie przez pracowników Segro w ramach warsztatów integracyjnych, hotele dla owadów, w których mogą zamieszkać trzmiele czy motyle.

Proekologiczne działania są prowadzone przez Segro nie tylko w Polsce. Ule pojawiły się także we Włoszech, na terenie Vialog Logistics Park Castel San Giovanni w Mediolanie, a wkrótce pszczoły zamieszkają również w Slough Trading Estate, najstarszym parku Segro w Europie.

O rynku miodu pisaliśmy m.in. tutaj.