Warunki wciąż dyktują przewoźnicy

Jak wynika z najnowszego badania tłok przy rampach, problemy ze znalezieniem najlepszych przewoźników, długotrwałe negocjacje warunków współpracy oraz czasochłonna korespondencja - to obecnie największe bolączki kierowników działów logistyki.

Chociaż sytuacja na europejskim rynku transportu drogowego uległa poprawie – w IV kw. 2018 r. wzrosły możliwości przewozowe – warunki wciąż dyktują przewoźnicy. Załadowcy muszą mierzyć się nie tylko z wysokimi kosztami transportu, ale także szeregiem trudności związanych z jego organizacją. Jak wynika z badania pt. "Wyzwania logistyki 2019 - Efektywniejsza współpraca z przewoźnikiem", przeprowadzonego przez Transporeon Group i ICAN Research, tłok przy rampach, problemy ze znalezieniem najlepszych przewoźników, długotrwałe negocjacje warunków współpracy oraz czasochłonna korespondencja – to obecnie największe bolączki kierowników działów logistyki. Z pomocą przychodzą inteligentne systemy do zarządzania transportem, które pozwalają zoptymalizować procesy w całym łańcuchu dostaw. Posiada je już ponad połowa ankietowanych firm, a prawie co piąta zadeklarowała, że planuje je wdrożyć.

Konieczne zmiany

Na polskim rynku transportu drogowego utrzymuje się silna pozycja przewoźników, którzy ustalają stawki i warunki współpracy. Ta niekorzystna dla załadowców sytuacja skłania ich do podejmowania działań mających na celu optymalizację kosztów transportu – takie plany ma aż 79% firm badanych przez Transporeon Group i ICAN Research. 44% chce dokonać przeglądu i wymiany części przewoźników, 42% postawić na automatyzację działu logistycznego, a 12% negocjować stawki za transport.

W poszukiwaniu najlepszego przewoźnika

Dla wielu przedsiębiorców współpraca z przewoźnikami stanowi kluczowe wyzwanie. Co piąty badany przyznaje, że poszukiwanie odpowiednich firm transportowych zajmuje zbyt dużo czasu. Pracownicy działów logistyki podejmują 2-3 próby kontaktu z przewoźnikami (53%) lub ponad 4 (24% odpowiedzi) zanim znajdą najlepsze rozwiązanie. Największy odsetek badanych (36%) zadeklarował, że taki proces trwa nawet dobę. Prawie co trzeci respondent przeznacza na to do 4 godzin, a tylko 23% jest w stanie zrealizować zadanie
w ciągu godziny.

Uciążliwe negocjacje

Trudne i długotrwałe negocjacje warunków współpracy to kolejna bolączka logistyków – 11% badanych uważa je za największe wyzwanie, a ponad 1/3 przyznaje, że stanowią one dla nich poważny problem. Okazuje się również, że 3/4 firm nie wypracowało sobie dobrych warunków współpracy z przewoźnikami. Co więcej, 37% ma zastrzeżenia do jakości ich usług, a 22% respondentów narzeka na brak przejrzystości w zakresie ustalania stawek za przewozy.

Czasochłonna komunikacja

Kolejnym wyzwaniem dla załadowców jest komunikowanie się z przewoźnikami, które według co 10. ankietowanego zajmuje zbyt dużo czasu. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że ponad połowa (52%) przedsiębiorstw monitoruje przewozy bezpośrednio poprzez kontakt z firmą transportową, a tylko mniej niż co trzecia firma (29%) korzysta w tym celu z modułów logistycznych.

Wąskie gardło

Według badania Transporeon Group i ICAN Research, największą bolączkę dla załadowców stanowią jednak zatłoczone strefy rozładunkowo-załadunkowe w magazynach – wskazała tak ponad 1/3 respondentów. Głównym wyzwaniem jest dla nich efektywne planowanie zasobów ludzkich potrzebnych do pracy przy rampie. To także problem dla przewoźników, którzy niejednokrotnie narzekają na długi czas oczekiwania przy magazynach, wydłużający pauzy kierowców oraz opóźniający wyładunek czy załadunek kolejnych pojazdów.

Technologia silnym sprzymierzeńcem logistyków

Z pomocą załadowcom, a także firmom transportowym przychodzą nowoczesne technologie. Ankietowani przez Transporeon Group i ICAN Research przedsiębiorcy jako główne korzyści ich implementacji wskazują: oszczędność czasu przeznaczonego na komunikację z przewoźnikiem (51%), lepszą organizację pracy działów logistyki (23%), zwiększenie przejrzystości w oferowanych stawkach (17%) oraz łatwiejsze analizowanie danych i raportowanie (7%).

Inteligentne systemy IT pomagają optymalizować pracę w całym łańcuchu dostaw, począwszy od poszukiwania przewoźników, poprzez realizację zlecenia, aż po raportowanie efektywności współpracy. Badanie Wyzwania logistyki 2019 – Efektywniejsza współpraca z przewoźnikami pokazuje, że przedsiębiorstwa wdrażające nowoczesne systemy logistyczne lepiej radzą sobie ze znalezieniem firmy transportowej oferującej wysokiej jakości usługi za przystępną cenę. Takie rozwiązania ułatwiają także proces negocjowania stawek i warunków współpracy z przewoźnikami, który według 11% ankietowanych jest zbyt skomplikowany i długotrwały. Ponadto, 38% respondentów uważa, że posiadanie systemu IT do zarządzania zleceniami transportowymi może być źródłem dodatkowych argumentów w negocjacjach.

– Rozwiązania oferowane w ramach platformy Transporeon znacznie skracają czas wyszukiwania przewoźnika. Identyfikują dostępne w danym terminie i lokalizacji firmy transportowe oraz rekomendują najbardziej optymalną ofertę w zależności od preferencji załadowcy. System zbiera, przechowuje i analizuje dane o stawkach za przewozy, co ułatwia planowanie oraz monitorowanie budżetu w działach logistyki. Co ciekawe, okazuje się, że tylko 38% przedsiębiorstw wykorzystuje te informacje podczas prowadzenia negocjacji z przewoźnikami. Ponadto, nasza platforma umożliwia raportowanie efektywności pracy firmy transportowej, co dodatkowo wzmacnia pozycję załadowcy w negocjacjach warunków współpracy – mówi Daniil Klyuchnikov, Regional Sales Director, Eastern Europe & Russia z Transporeon Group.

Kolejną zaletą nowoczesnych systemów IT jest możliwość monitorowania transportu w czasie rzeczywistym i reagowania na bieżąco na nieprzewidziane zdarzenia mogące spowodować opóźnienia w realizacji zlecenia. Zdigitalizowany proces korespondencji pomiędzy załadowcą, kierowcą, przewoźnikiem i finalnym odbiorcą towaru umożliwia też znaczną oszczędność czasu dla każdej strony.

Technologia coraz lepiej radzi sobie także z tłokiem przy rampach, umożliwiając efektywne zarządzanie oknami czasowymi. – Moduł Transporeon Time Slot Management umożliwia precyzyjne planowanie załadunku lub wyładunku poprzez odpowiednie zarządzanie oknami czasowymi, w tym dopasowanie ich do rodzaju transportowanych materiałów, ilości personelu czy maszyn niezbędnych do obsługi zlecenia. Nasze dane pokazują, że wdrożenie tego typu systemów może zredukować czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek nawet o 40% oraz zwiększyć wydajność magazynów nawet do 20% – dodaje Daniil Klyuchnikov, regional sales director, Eastern Europe & Russia z Transporeon Group.

Dodatkową korzyścią z cyfryzacji łańcucha dostaw dla całej branży jest redukcja pustych kilometrów, ponieważ systemy IT pomagają efektywniej planować przewozy dopasowując je do potrzeb załadowców w czasie rzeczywistym. Przykładem może być najnowsze rozwiązanie Transporeon Connecting Load Agent, które pokazuje załadowcy, którzy przewoźnicy mają rozładunek w danym magazynie i mogą zrealizować ich zlecenie. W takiej sytuacji firma może liczyć też na bardziej atrakcyjną stawkę za transport swojego towaru.

Raport Wyzwania logistyki 2019 – Efektywniejsza współpraca z przewoźnikami powstał na podstawie badania przeprowadzonego w marcu 2019 roku przez Transporeon Group i ICAN Research wśród 203 dyrektorów i kierowników działów logistyki oraz obsługi klienta. Respondenci reprezentowali głównie duże przedsiębiorstwa działające na terenie Polski, zatrudniające powyżej 250 pracowników (75%), co czwarty pracował w mniejszych organizacjach (50-249 pracowników). Największą grupę stanowili szefowie logistyki w firmach produkcyjnych (63%), handlowych (25%) i usługowych (13%). Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw korzysta z transportu całopojazdowego (FTL) (87%), co trzecie (32%) z transportu drobnicowego i nieco mniej z ładunków częściowych w pojazdach ciężarowych (LTL). Połowa respondentów realizuje od 50 do 100 transportów dziennie, a co piąty powyżej 100. 60% posiada własną flotę i korzysta ze wsparcia zewnętrznych dostawców, natomiast pozostałe 40% realizuje transporty bazując wyłącznie na współpracy z firmami przewozowymi. Raport dostępny pod linkiem: http://bit.ly/2UcJE7o

 

Informacje o Transporeon Group

Transporeon Group jest dostawcą inteligentnych rozwiązań IT dostępnych w chmurze, pozwalających na znaczne ograniczenie kosztów działów logistyki, redukcję zatorów na rampach oraz pustych przewozów, a także zwiększenie wydajności procesów w całym łańcuchu dostaw, w tym możliwości załadunkowych i rozładunkowych magazynów. Ponadto, wpływają one na obniżenie emisji CO2 do atmosfery. Rozwiązania Transporeon Group można dowolnie konfigurować, stosownie do potrzeb różnych branż, a także integrować z zewnętrznymi systemami informatycznymi, takimi jak ERP. Firma łączy globalną sieć ponad 1 000 załadowców (producentów oraz dostawców), prawie 88 000 przewoźników (3PL oraz 4PL) i ponad 100 000 pozostałych użytkowników (m.in. spedytorów oraz specjalistów ds. logistyki i obsługi klienta) w ponad 100 krajach za pośrednictwem systemu dostępnego w 24 wersjach językowych.

Flagowym produktem Transporeon Group jest oparta na chmurze platforma logistyczna pod nazwą Transporeon, umożliwiająca nawiązanie najbardziej efektywnej i korzystnej cenowo współpracy pomiędzy załadowcami a przewoźnikami. Jej kluczowe funkcje to zlecanie transportów, rezerwacja okien czasowych oraz monitorowanie przewozów w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, Transporeon Group posiada platformy do organizacji i zarządzania przetargami (TiContract) oraz do obsługi zleceń sieci handlowych (Mercareon). Oferta dla klientów obejmuje wdrożenie inteligentnych systemów IT oraz ich obsługę, a także szkolenia dla załadowców i przewoźników oraz bieżące konsultacje i doradztwo. Rozwiązania oferowane przez Transporeon Group posiadają certyfikat ISO 27001 i znajdują zastosowanie w licznych branżach przemysłu, takich jak branża chemiczna, papiernicza, budowlana, drzewna, opakowaniowa czy FMCG.