Wierzyciele przyjęli układ z Ruchem

Zgodzili się na umorzenie części długu.

Alior Bank poinformował, że 15 kwietnia br. zgromadzenie wierzycieli Ruchu zagłosowało za przyjęciem propozycji przyśpieszonego postępowania układowego polegającego na umorzeniu części długu. Umorzeniu podlegać ma konkretnie  1,85 proc. wierzytelności  firm, w stosunku do których zadłużenie Ruchu wynosi co najmniej jeden milion złotych (w sumie Ruch zalega im 143 mln zł) oraz 2, 5 proc. firm, wobec których spółka ma  dług przekraczający 100 tysięcy złotych (w sumie zadłużenie wobec nich wynosi 19 mln zł). Postanowienia układów zawartych w przyśpieszonym postępowaniu zatwierdzić musi sąd.

Przyjęcie układu ma być krokiem w kierunku restrukturyzacji firmy. Ostatnio oficjalną  ofertę finansowania Ruchu złożył PKN Orlen. Inwestor zakłada restrukturyzację i wykorzystanie synergii pomiędzy dotychczasowym modelem biznesowym Ruchu, a dynamicznie rozwijającym się segmentem detalicznym PKN Orlen. Sfinalizowanie oferty zależeć będzie od decyzji wierzycieli Ruchu oraz pozostałych podmiotów zaangażowanych w proces. Szczegóły tutaj.