Soki i smoothie Tesco w przyjaznych środowisku opakowaniach

Są one wykonane w 30% i 50% z r-PET - ponownie przetworzonego plastiku.

To kolejny krok sieci w ograniczaniu wpływu opakowań plastikowych na środowisko.

Butelki w opakowaniach 250 ml oraz 1 l wykonane są w 30% z odzyskanego materiału, natomiast butelki 750 ml posiadają w składzie opakowania 50% plastiku z recyklingu.

Używany w produkcji materiał r-PET to poliester produkowany ze zużytych plastikowych opakowań, głównie butelek po napojach. Dzięki temu wykorzystywany w produkcji materiał pochodzi częściowo z już przetworzonych odpadów, a dodatkowo nadaje się do ponownego wykorzystania, przyczyniając się do wdrażania idei obiegu zamkniętego.

Zmiana receptur opakowań soków i smoothie Tesco oznacza rocznie ponad 9 ton mniej plastiku w skali kraju.

- Chcemy pomagać naszym klientom dokonywać świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Jak wcześniej deklarowaliśmy, będziemy zmniejszać wpływ opakowań na środowisko. Nowa oferta soków i smoothie jest tego najlepszym przykładem – mówi Michał Sikora, rzecznik prasowy Tesco.

Na początku roku Tesco zobowiązało się, że do 2025 roku wszystkie opakowania produktów marki własnej będą możliwe do recyklingu bądź ponownego wykorzystania, a wcześniej - do końca 2020 roku, ze składów opakowań Tesco zostaną wyeliminowane materiały nienadające się do przetworzenia. Firma chce także ograniczać skalę odpadów opakowaniowych w sklepach. Tesco będzie również rozwijać współpracę z detalistami, producentami i ekspertami z obszaru opakowań, aby wspólnie maksymalizować skalę odzysku, przetwarzania i ponownego wykorzystania materiałów.

Joanna Hamdan 13855 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.