PIH ma pomysły na sukcesję

Polska Izba Handlu przedstawiła Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii propozycje dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Chodzi o sukcesję m.in. w firmach handlowych.

Dotychczasowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, która weszła w życie w listopadzie ub.r., dotyczy jedynie przypadków sukcesji po śmierci przedsiębiorcy. Pojawiły więc się głosy, że potrzeba ustawy zajmującej się regulacją sukcesji za życia prowadzącego firmę.

Znalazły one zrozumienie wśród urzędników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, którzy przygotowali nowy projekt, biorący pod uwagę postulaty zgłaszane m.in. przez Polską Izbę Handlu.

- To dobrze, że MPiT zajął się nowelizacją przepisów o sukcesji. Jednak aby rozwiązania były kompletne, potrzebne są pewne poprawki i te propozycje właśnie złożyliśmy – mówi Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Proponowane przez PIH zmiany dotyczą m.in. przeniesienia praw i obowiązków związanych z koncesjami, licencjami i pozwoleniami w przypadku sukcesji za życia. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw handlowych prowadzących handel alkoholem, ale także w przypadku przedłużenia trwania spółki osobowej po śmierci wspólnika, podział ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej między kilka osób, a także umożliwienia obniżenia, rozłożenia na raty lub odroczenia płatności, gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo.

PIH podkreśla, że już 40% przedsiębiorców w handlu przekroczyło 50. rok życia. - Powinni oni mieć możliwość skutecznej i nieskomplikowanej sukcesji w przypadku decyzji o przejściu na emeryturę. Każdy ma prawo do zasłużonego odpoczynku. Potrzebna jest możliwość prostego i płynnego przekazania swoich biznesów – podkreśla Waldemar Nowakowski.

 

 

Katarzyna Pierzchała 5187 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.