Pracownicy Tesco chcą zarabiać więcej

W przesłanym 5 kwietnia do zarządu Tesco Polska piśmie związkowcy NSZZ "Solidarność" określili postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń w roku finansowym 2019/2020.

Związkowcy domagają się  podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 350 zł brutto dla pracowników podstawowych wszystkich grup płacowych, a dla kierowników sklepów, zastępców kierowników oraz kierowników zespołów wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 200 zł brutto.

Postulowane przez związkowców podwyżki płac miałyby być wypłacane od 1 lipca br.
 
Na razie zarząd Tesco nie ustosunkował się do tego apelu. Przypomnijmy. Sprzedaż sieci w Polsce w roku obrachunkowym 2018/2019 okazała się tylko o jedną czwartą wyższa niż na sporo mniejszym rynku węgierskim i o jedną piątą niższa niż w również mniejszej Irlandii.

Jednak jest światełko w tunelu: po zamknięciu 62 nierentownych sklepów na naszym rynku (co zaowocowało zmniejszeniem powierzchni sprzedaży o nieco ponad 100 tys. mkw.) brytyjski detalista zanotował „niewielki zysk w drugiej połowie roku”. Sprzedaż spadła w naszym kraju z 10,6 mld zł do 9,6 mld zł, a liczba sklepów z 415 do 353.

Joanna Hamdan 13678 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.