Pokazywane w serwisie treści mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. 2012 poz. 1356). Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i chcę zobaczyć pełną wersję artykułu.
Tak, pokaż artykuł Nie wyrażam zgody

Małpki jednak nie rozpijają Polaków

W ostatnich dniach pojawiły się publikacje medialne odnoszące się do rosnącej sprzedaży małych opakowań wódek, tzw. "małpek" i wpływu tego faktu na ogólne spożycie alkoholu przez Polaków. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy prostuje te informacje.

Z badania „Dokąd płynie mała wódka” przeprowadzonego przez firmę badawczą Synergion na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, wynika, że liczba sprzedawanych rocznie małych buteleczek wódki (100, 200 ml) może niebawem sięgnąć nawet 1 mld rocznie!

Tymczasem wątpliwości, co do wiarygodności tego raportu ogłosił właśnie Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). Chodzi nie tylko o pojawiające się w opracowaniu dane liczbowe, lecz także sposób przeprowadzenia samego badania (opartego na wywiadach, szacunkach). Wyniki sprzedaży małych opakowań wódek są w rzeczywistości o połowę mniejsze niż wynika z obliczeń Synergion: 1,4 mln opakowań wobec 3 mln dziennie oraz 510 mln opakowań wobec 1 mld rocznie.

- Pierwszą kwestią, która musi budzić zastanowienie jest wiarygodność danych zawartych w badaniu, dotyczących liczby sprzedawanych napojów spirytusowych w małych opakowaniach - mówi Ryszard Woronowicz, manager ds. PR Polskiego Przemysłu Spirytusowego. Wytyka on autorom opracowania, że ich zdaniem dziennie sprzedaje się 3 mln małych opakowań wódek, co daje rocznie wspomniane już 1 mld opakowań. Tymczasem według sprzedażowych danych rynkowych, małe opakowania wódek (poniżej 100 ml oraz 100 ml i 200 ml) stanowią łącznie 29% całego wolumenu rynku wódki1, której sprzedaje się rocznie 246 mln litrów2. Daje to ponad 71 mln litrów, które zajmują nieco ponad 500 mln butelek. Średnia ilość butelek małych opakowań wódek sprzedawanych dziennie (510 mln dzielone przez 365 dni w roku), to niespełna 1,4 mln małych opakowań, co pokazuje, że wartość prezentowana w raporcie jest dwukrotnie zawyżona.

- 1,4 mln małych opakowań wódek sprzedawanych średnio każdego dnia to około 200 tysięcy litrów. Dla porównania, codziennie średnio sprzedaje się w Polsce 8,7 mln litrów piwa. W ciągu roku daje to prawie 3,2 miliarda litrów piwa, czyli 13 razy więcej niż wódki3 - wskazuje Ryszard Woronowicz.

I jak mówi dalej, badaczy z Synergion niepokoi, że duża liczba zakupów małych opakowań wódek dokonuje się w dni powszednie, w godzinach porannych. Ignorują jednak dane sprzedażowe, pokazujące, że najwięcej transakcji małych opakowań ma miejsce pomiędzy godziną 16.00 a 18.004, a dni tygodnia, w których odbywa się najwięcej transakcji to piątek i sobota5.

W Polsce jest ok. 26,3 mln osób w wieku produkcyjnym6. Dzienna sprzedaż piwa to wspomniane 8,7 mln litrów – co oznacza, że 33% osób w wieku produkcyjnym kupuje (statystycznie) litr piwa dziennie. Dla porównania: średnio tylko ok. 3% osób w wieku produkcyjnym kupuje codziennie zawartość opakowania napoju spirytusowego w butelce 100 ml. Zagrożenie, według Polskiego Przemysłu Spirytusowego, nie wynika tutaj z pojemności butelek, a nieodpowiedzialnego spożycia alkoholu. Kluczowe są wobec tego działania społeczne (które branża zresztą podejmuje), a nie zakazy.

- Niezależnie od rodzaju spożywanego alkoholu, odpowiedzialna konsumpcja powinna dotyczyć każdego trunku – mniejsza zawartość procentowa alkoholu, nie oznacza bynajmniej słabszego działania. 100 ml wódki, litr piwa czy dwie lampki wina zawierają zbliżoną ilość czystego alkoholu i powinny być spożywane w tak samo odpowiedzialny sposób - podkreśla Ryszard Woronowicz.

Reasumując ZP PPS sprzeciwia się wyciąganiu zbyt daleko idących wniosków z badania, w którym zawarto dane odbiegające w znacznym stopniu od innych miarodajnych wskaźników.

1 CEDC za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, cała Polska (jako suma rynków: hipermarkety, supermarkety, dyskonty, duże sklepy spożywcze z sieciami chemicznymi, średnie i małe sklepy spożywcze, sklepy wino-cukiernicze, stacje benzynowe, kioski), udział sprzedaży wolumenowej w okresie skumulowanym III 2018-II 2019, small packs, jako suma pojemności <0,1L; 0,1L; 0,2L, kategoria wódka.

2 CEDC za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, cała Polska (jako suma rynków: hipermarkety, supermarkety, dyskonty, duże sklepy spożywcze z sieciami chemicznymi, średnie i małe sklepy spożywcze, sklepy wino-cukiernicze, stacje benzynowe, kioski), sprzedaż wolumenowa w milionach litrów w okresie skumulowanym III 2018-II 2019, kategoria wódka.

3 CEDC za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, cała Polska (jako suma rynków: hipermarkety, supermarkety, dyskonty, duże sklepy spożywcze z sieciami chemicznymi, średnie i małe sklepy spożywcze, sklepy wino-cukiernicze, stacje benzynowe, kioski), sprzedaż wolumenowa w miliardach litrów w okresie skumulowanym II 2018-I 2019, kategoria piwa.

4 CMR, rozkład sprzedaży według godzin (% liczby transakcji), sklepy niezależne i miękka franczyza do 300m2, YTD 11.2018

5 CMR, rozkład sprzedaży według dni tygodnia (% liczby transakcji), sklepy niezależne i miękka franczyza do 300m2, YTD 11.2018

6 Główny Urząd Statystyczny - LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU I REGIONÓW W 2017.

Ilona Mrozowska 4562 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.