Mniej cukru i soli na sklepowych półkach

Już 70% firm zmniejszyło ilość cukru i soli w swoich produktach spożywczych i napojach, wynika z analizy Deloitte. A to dopiero początek żywieniowej rewolucji.

Rośnie liczba konsumentów, którzy, kierując się dobrem swoim i środowiska, wybierają zdrowszy styl życia. Tym większego znaczenia nabiera The Consumer Goods Forum – organizacja promująca działania prozdrowotne. Jak wynika z 5. edycji raportu „Health & Wellness Progress Report”, przygotowanego przez CGF we współpracy z firmą doradczą Deloitte, od 2015 r. najwięksi na świecie producenci żywności poprawili formułę ponad 320 tys. produktów. Zmiany są konieczne, bo jak ostrzega CGF, należy się spodziewać nawet 50% wzrostu zachorowalności na cukrzycę do 2045 r.

Obecnie w The Consumer Goods Forum (CGF) zrzeszonych jest około 400 globalnych sprzedawców detalicznych, producentów i usługodawców w 70 krajach. Są to m.in. Danone, Carrefour, Johnson & Johnson, Shell, Tesco czy Walmart. Firmy członkowskie osiągnęły w ubiegłym roku łączną sprzedaż w wysokości 3,5 bln euro i zatrudniają prawie 10 mln osób.

Konsumenci chcą żyć zdrowiej

Społeczności, w których funkcjonują badane firmy, jeszcze nigdy nie były tak zainteresowane zdrowym trybem życia, jak teraz. W naturalny sposób producenci wychodzą im naprzeciw, zmieniając skład swoich produktów i poprawiając opisy na etykietach. Aż 98% firm biorących udział w badaniu przeformułowało przynajmniej część swojej oferty produktowej zgodnie z własną polityką zdrowotną, a prawie 3/4 firm zmniejszyło ilość soli i cukru w wytwarzanych produktach.

- Jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji. Konsumenci na całym świecie zyskują większą świadomość środowiskową i społeczną, coraz bardziej interesując się zdrowym stylem życia - mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte. - Dostrzegli to również producenci i sieci handlowe, którzy, wsłuchując się w potrzeby klientów, nadają zrównoważonemu rozwojowi strategiczny priorytet. Liderzy biznesu, z którymi rozmawiamy, zdają sobie sprawę, że mają do odegrania dużą rolę w tym zakresie. Wiedzą, że sukces odniosą firmy, które w DNA swojego modelu biznesowego i kultury organizacyjnej wpisują wartości ważne dla współczesnych konsumentów – podkreśla Irena Pichola.

W ramach CGF rozwija się także współpraca na rzecz zdrowszego życia Collaboration for Healthier Lives (CHL). Jest to globalny ruch producentów, sprzedawców detalicznych, władz publicznych i lokalnych społeczności, założony w 2017 r. Jego uczestnicy współpracują w temacie zdrowszych wyborów zakupowych. Strategia polega na połączeniu różnorodnych kompetencji i zasobów, by znaleźć rozwiązania poprawiające zdrowie społeczeństwa. Dotąd w inicjatywę zaangażowały się miasta w pięciu krajach – Kolumbii, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Kostaryce i Turcji. Już wiadomo, że w kolejnych latach dołączą do nich następne.

Zaufanie zbudowane na przejrzystości

W badaniu CGF i Deloitte 79% firm zadeklarowało, że od 81% do nawet 100% ich produktów spożywczych i napojów zawiera na opakowaniach kluczowe informacje o składnikach. Kolejne 84% respondentów zapewniło, że tyle samo ich produktów kosmetycznych zawiera na opakowaniach zrozumiałe informacje o przeznaczeniu i sposobie używania. Jest to wzrost o 18% rok do roku. Technologia zapewniła konsumentom bezprecedensowy dostęp do informacji o składnikach i surowcach.

Badanie „The Honest Product”, przeprowadzone wśród członków CGF i Chartered Institute of Marketing, pokazuje, że 90% korporacji dostrzegło, że konsumenci są obecnie bardziej zainteresowani przejrzystością niż jeszcze pięć lat temu. Kolejne 95% stwierdziło, że w przyszłości zainteresowanie konsumentów transparentnością w kwestiach społecznych, zdrowotnych, środowiskowych i bezpieczeństwa jeszcze wzrośnie.

– Kwestie przejrzystości dotyczą także wartości korporacyjnych wyznawanych przez firmy wytwarzające te produkty, w tym kwestii dotyczących polityki społecznej, środowiskowej, zdrowotnej i bezpieczeństwa. W tym kontekście warto zaznaczyć, że firmy zrzeszone w The Consumer Goods Forum uruchamiają także programy prozdrowotne dla swoich pracowników. W 2018 r. zaangażowała się w nie rekordowa liczba 2 mln osób. Rok wcześniej było to 1,6 mln osób – dodaje Irena Pichola.

Zrealizowane obietnice

Co roku firmy zrzeszone w CGF zobowiązują się do wdrażania i przestrzegania rezolucji związanych z szerzeniem idei, dla których Forum zostało powołane. Pierwsza z nich dotyczy oferowania klientom produktów wspierających zdrowy styl życia. W najnowszym badaniu 99% firm zadeklarowało, że wdraża programy, które to zapewniają. Wszystkie firmy wywiązują się z drugiej rezolucji, dotyczącej przejrzystych informacji o produkcie, a 76% firm zmieniło swoje praktyki w celu wdrożenia odpowiedzialnego marketingu. Co więcej, wszystkie badane firmy uruchomiły programy komunikacyjne i edukacyjne na temat zdrowszej diety i stylu życia.

Badanie wykazało duży postęp w zakresie realizacji czterech zobowiązań ustalonych w 2014 r. Aż 78% firm zobowiązało się do upublicznienia swoich polityk dotyczących żywienia i receptur produktów. Jest to wzrost z 61% w ubiegłym roku. Firmy są także zaangażowane w ochronę zdrowia i samopoczucia pracowników - 85% z nich wdrożyło odpowiednie programy, co stanowi wzrost  o 7 pkt. proc. od ubiegłego roku.

58% przedsiębiorstw zapewnia, że poprawiło zasady etykietowania, co ma ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów. To ogromna zmiana na lepsze w porównaniu z 2017 r., kiedy tylko 37% firm wypełniło to zobowiązanie. Zauważalne jest również coraz częstsze zaangażowanie firm w uświadamianie młodych ludzi w zakresie dbania o zdrowie. W 2018 r. członkowie CGF współpracowali z ponad 550 tys. szkół. To wzrost o 44% w ciągu dwóch lat.

Tegoroczny raport zamyka pięć lat działań filaru CGF Health & Wellness. Kolejne, planowane do 2023 r., inicjatywy wyznaczają nowe cele dla członków Forum, zakładając m.in. dalszy postęp w kierunku zdrowszych koszyków zakupowych i zachowań konsumentów, naukową weryfikację wpływu CHL na społeczności, a także ekspansję poza firmy zrzeszone w CGF. Wyniki z ostatnich pięciu lat pokazują, że projekt spełnia oczekiwania konsumentów i pomaga im w dbaniu o zdrowie.

 Zdjęcie: Shutterstock