Brexit a firmy z Polski [PORADA PRAWNA]

Już 12 kwietnia Wielka Brytania może opuścić Unię Europejską bez umowy. Sprawdź, czy po brexicie twój znak towarowy będzie chroniony w Wielkiej Brytanii.

Autorem komentarza jest mec. Maciej Priebe (na zdjęciu), Partner, Rzecznik Patentowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Jeśli Wielka Brytania opuści Unie Europejską bez umowy, będzie to oznaczało spore zmiany w systemie ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Mogą się zmienić zarówno procedury, jak i zakres ochrony. Co więcej, wzrosną koszty jej utrzymywania – w Wielkiej Brytanii opłaty urzędowe będą regulowane niezależnie od tych ponoszonych na poziomie Unii Europejskiej.

Obecnie firmy lub osoby indywidualne dokonując zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) mogą uzyskać ochronę na całym obszarze Unii Europejskiej, w tym w Wielkiej Brytanii. Zmieni się to w dniu wyjścia tego kraju z UE. Ochrona wszystkich unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych przestanie obowiązywać na Wyspach.

W zależności od tego, czy dane prawo, np. znak towarowy, będzie w dniu finalizacji brexitu już obowiązywało w UE, czy dopiero będzie zajmował się nim EUIPO zależą jego dalsze losy na terenie Wielkiej Brytanii. W pierwszym przypadku zacznie ono obowiązywać równolegle jako krajowe prawo Wielkiej Brytanii, z zachowaniem pierwotnej daty zgłoszenia unijnego.

Oznacza to, że uprawnieni do wzorów lub znaków unijnych nabędą dodatkowe prawo do ich „odpowiedników”, chronionych jako krajowe znaki towarowe lub wzory przemysłowe w Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że uzyskanie tych praw nie będzie wymagało składania odrębnych wniosków lub podejmowania innych działań przez ich właścicieli. Jeżeli natomiast dane prawo będzie nadal w trakcie rozpatrywania przez EUIPO to możliwe będzie rozpoczęcie równoległego postępowania zgłoszeniowego przed brytyjskim UKIPO, z zachowaniem daty zgłoszenia wynikającej ze zgłoszenia unijnego. Takie działanie musi zainicjować sam zgłaszający, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku oraz wniesienie opłat urzędowych w ciągu 9 miesięcy.

Identyczne procedury będą dotyczyły międzynarodowej rejestracji dokonywanej w WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, ang. World Intellectual Property Organization) z wyznaczeniem Wielkiej Brytanii.

Przedsiębiorcy i osoby indywidualne, które posiadają chroniony unijny znak towarowy lub wzór przemysłowy powinny podjąć decyzję w zakresie utrzymywania dodatkowej krajowej ochrony w Wielkiej Brytanii. Przy czym warto zweryfikować termin oraz wysokość opłaty za jej utrzymanie. W praktyce takie rozwiązanie oznacza realny wzrost kosztów. Dla przykładu, przedłużenie ochrony unijnego znaku towarowego w jednej klasie to koszt 850 euro. Po dokonaniu brexitu, jeżeli dany podmiot zdecyduje się na utrzymanie ochrony również na obszarze Wielkiej Brytanii, koszt ten wzrośnie o 200 GBP. 

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy funkcjonuje od 25 lat. Koncentruje się na obsłudze dużego biznesu.