Lavazza bryluje w kraju i za granicą

Kawowa grupa kontynuuje realizację swojej strategii internacjonalizacji, a rynki zagraniczne generują obecnie 64% jej przychodów.

Zarząd Grupy Lavazza zatwierdził projekty sprawozdań finansowych spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych na koniec 2018 r.; skonsolidowane sprawozdania finansowe po raz pierwszy zostały sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości MSSF.

– Rok 2018 był rokiem solidnego wzrostu, który przejawiał się we wzroście rentowności operacyjnej, dalszym umacnianiu się naszej marki i silnej ekspansji zarówno we Włoszech, jak i na rynkach zagranicznych, zwłaszcza we Francji, Ameryce Północnej, Europie Wschodniej i Wielkiej Brytanii – komentuje dyrektor generalny Grupy Lavazza Antonio Baravalle. – Kontynuowaliśmy inwestycje w zwiększanie innowacyjności naszej oferty, a dzięki przejęciu australijskiej spółki Blue Pod i segmentu napojów koncernu Mars Inc. w sektorze automatów wzmocniliśmy naszą bezpośrednią działalność operacyjną we wszystkich segmentach rynku kawy. Rok 2019 będzie rokiem dalszej ekspansji opartej na integracji przejętych przez nas przedsięwzięć i organicznym wzroście Grupy – dodał.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,87 mld euro, co oznacza wzrost o 9,3% w porównaniu z 1,71 mld euro w poprzednim roku. Wzrost ten wynika zarówno z integracji przedsiębiorstw przejętych w 2017 r. (Nims, Kicking Horse i ESP), jak i z dobrego wzrostu organicznego zwłaszcza we Włoszech, Francji, Ameryce Północnej, Europie Wschodniej i Wielkiej Brytanii.

We Włoszech, które odpowiadają za ok. 36% całkowitych przychodów, Grupa Lavazza utrzymała się na pozycji lidera we wszystkich kanałach. Było to możliwe dzięki poszerzeniu oferty handlowej w segmencie kapsułek jednorazowych (Single Serve), który w dalszym ciągu odnotowuje najbardziej dynamiczne wzrosty w handlu detalicznym oraz dzięki rozbudowie działalności handlowej w sektorze kawy pitej poza domem (Out of Home).

Rok 2018 był również rokiem otwarcia kompleksu Nuvola — nowej siedziby głównej Grupy w Turynie. Nuvola Lavazza jest efektem złożonego planu inwestycyjnego o wartości ponad 120 mln euro i ucieleśnia wartości i ponad 120-letnią historię przedsiębiorstwa. Budowlę zaprojektował architekt Cino Zucchi, a ona sama wprowadza do turyńskiej dzielnicy Aurora nowy, innowacyjny styl i inteligentne rozwiązania. To środowisko zaprojektowane z myślą o inspirowaniu ludzi i zachęcaniu ich do dialogu przez wspólne doświadczenia kulturowe, społeczne, smakowe i biznesowe. Dzięki bezkompromisowemu stanowisku Grupy Lavazza w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, nowy budynek Nuvola otrzymał platynowy certyfikat LEED, stanowiący najwyższy poziom w systemie oceny doskonałości energetycznej i środowiskowej budynków.

Obiekt Nuvola Lavazza jest uznawany za jeden z najbardziej ekologicznych budynków na świecie.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.