Szkolił Lidl, przeszkoli i Biedronka

Zdaniem prezesa UOKiK Biedronka stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Urząd zobowiązał więc Biedronkę do przeszkolenia online konsumentów. Podobną decyzję w ubiegłym roku UOKiK podjął wobec Lidla.

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez UOKiK, który Biedronka zamieściła na swojej stronie, sieć nie informowała dostatecznie klientów o wszystkich uprawnieniach przysługujących im z tytułu rękojmi za wady.

Dla UOKiK wątpliwe było także niepotwierdzanie przez pracowników sklepów sieci Biedronka w zakresie artykułów food i regular non-food w formie pisemnej: przyjęcia zgłoszenia wady towaru i sposobu rozpatrzenia zgłoszenia w przypadku uznania żądań konsumentów, z wyjątkiem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
Ponadto pracownicy sieci nie informowali konsumentów - według UOKiK - w sposób wyczerpujący i zrozumiały o stosowanej przez Jeronimo Martins Polska procedurze rozpatrywania reklamacji.
 
W związku z tym prezes UOKiK zobowiązał sieć do organizacji szkolenia dla konsumentów w formie on-line, które
dostępne będzie na stronie internetowej. Składać się ono będzie z dwóch części: materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz interaktywnego quizu o tematyce związanej z tym tematem.
 
Pierwsze 35 tys. osób, które ukończy quiz, tj. udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, niezależnie od wyniku, otrzyma od Jeronimo Martins Polska voucher rabatowy o wartości 10 zł do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka. Vouchery będą wydawane konsumentom w formie e-kodów.
 
Decyzja UOKiK dotycząca ukarania Biedronki została wydana 31 grudnia 2018 r.
 
W połowie lipca ub.r. - orzekł UOKiK - również sieć Lidl naruszyła zbiorowe interesy konsumentów nagle zakańczając akcję promocyjną "Sprytnie i tanio kupować marki Lidla. Absolutna satysfakcja albo zwrot pieniędzy" z 2016 r. Podobnie jak w przypadku Biedronki UOKiK Lidl musiał przeprowadzić m.in. e-szkolenia dla klientów. Szkolenie miało być zorganizowane na stronie lidl.pl pomiędzy 1 września a 15 listopada 2018 r. i być dostępne przez trzy tygodnie. Szczegóły tutaj.
 
Joanna Hamdan 13699 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.