Orlen rekrutuje

Koncern wystartował z IV edycją programu stażowego "Kierunek Orlen".

Program skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni o profilach inżynieryjnych, ekonomicznych  i biznesowych.
 
Aby zgłosić się do programu wystarczy do 31 marca przesłać aplikację wraz ze zrealizowanym case study.
 
W ramach programu "Kierunek Orlen" koncern oferuje wiele możliwości stażowych. Jest wśród nich ok. 50 ogłoszeń stażowych i ok. 20 specjalizacji biznesowych w sześciu spółkach należących do Grupy Orlen: PKN Orlen, Anwil,  Orlen CUK - Centrum Usług Korporacyjnych, Orlen Laboratorium, Orlen Południe, Orlen Serwis.
 
Celem programu jest praktyczne przygotowanie do realizacji zadań na konkretnym stanowisku i przygotowanie do rozpoczęcia pracy w konkretnym obszarze lub zespole.
 
Szczegóły na www.orlen.pl.
 
Joanna Hamdan 13678 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.