Firma cateringowa rezygnuje z jajek trójek

ISS World, podjęła globalne zobowiązanie wycofania z serwowanych potraw jaj i surowców jajecznych pochodzących z hodowli klatkowej.

Do 2025 r. zmiany zostaną wprowadzone w ponad 65 krajach.

Firma wyraziła swoje zaangażowanie w ścisłą współpracę z producentami kurcząt i jaj w celu zmniejszenia zagęszczenia hodowli, poprawy warunków życia zwierząt i wspierania rozwoju takich technik hodowli, transportu i uboju, aby zoptymalizować dobrostan zwierząt.

- ISS wierzy w prowadzenie działalności w sposób zrównoważony. Zrównoważony rozwój jest podstawą przyszłego wzrostu i naszym celem jest dawanie przykładu całej branży. Chcemy wywierać pozytywny wpływ na rynek, co jest szczególnie ważne ze względu na globalną skalę naszego działania. Poprawa dobrostanu i hodowli zwierząt w ramach naszego łańcucha dostaw to cel kluczowy dla ISS. Dokonaliśmy znacznego postępu w tej dziedzinie i teraz zdecydowaliśmy się na kolejny krok - powiedział Joseph Nazareth, szef Grupy HSEQ & CR.

Do tej pory podobne zobowiązanie podpisały cztery specjalizujące się w cateringu firmy operujące na gruncie polskim. Są to: Compass Group, Sodexo, Impel Catering i Optidiet.

Decyzję o wycofaniu jaj z chowu klatkowego podjęło już w sumie ponad 120 firm. Według danych Stowarzyszenia Otwarte Klatki, organizatora kampanii "Jak one to znoszą", większość wprowadzanych przez firmy polityk dobrostanu kur niosek zakłada wycofanie jaj klatkowych do 2025 roku.

Joanna Hamdan 13693 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.