Ryszard Petru chce uwolnić handel

Ekonomista i polityk Ryszarda Petru powołał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Uwolnijmy handel" i rozpoczął zbiórkę zbiórkę 100 000 podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą uchylającą ograniczenia handlu w niedziele.

Według pomysłodawcy inicjatywy, polityka Ryszarda Petru, należy przywrócić poprzedni stan prawny. W jego ocenie obowiązująca od 1 marca 2018 r. ustawa przyniosła negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. - Z perspektywy przedsiębiorców wprowadzenie zakazu handlu spowodowało utratę nawet 2 mld zł obrotu miesięcznie - uważają. 

Zwolennicy uchylenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305) - na czele z Ryszardem Petru - rozpoczęli już zbieranie podpisów pod projektem ustawy znoszącym ustawę. Ma ich być łącznie 100 tys. Zaczęli w Krakowie 21 marca, następnie podpisy można było składać w Poznaniu (22 marca) i w Warszawie (24 marca). W poniedziałek 25 marca podpis pod projektem ustawy znoszącym ograniczenia handlu w niedziele będzie można złożyć w Katowicach, we wtorek w Toruniu, w środę w Łodzi, a w piątek 29 marca w Rzeszowie (szczegóły i możliwość podpisania tu). 

Jak przypominają pomysłodawcy akcji "Uwolnijmy handel", w tym Ryszard Petru, przed wejściem w życie uchylanej ustawy, przepisy Kodeksu pracy zezwalały na pracę w niedziele w sklepach przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Całkowity zakaz handlu dotyczył jedynie świąt określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Wejście w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. wprowadziło zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Docelowo po okresie przejściowym, od 1 stycznia 2020 r., ustawa dopuszczać będzie handel jedynie w niedziele przedświąteczne oraz ostatnie niedziele w kwietniu, czerwcu i sierpniu. Zakaz nie będzie jednak dotyczył dużej grupy placówek handlowych.

Art. 6 ustawy określa aż 32 rodzaje placówek, w których handel będzie mógł być prowadzony bez żadnych ograniczeń. - (...) Katalog ten jest nieprecyzyjny i nie sposób wyróżnić jedną wspólną przesłankę jaką kierował się ustawodawca dopuszczając wyjątki od zakazu. Rodzi to wątpliwości co do równości pracowników zatrudnionych w różnych placówkach prowadzących handel. Budzi to także zasadnicze wątpliwości w kontekście konstytucyjnej zasady swobody działalności gospodarczej wyrażonej w art. 22 Konstytucji. Skoro art. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców stanowi, że "podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach" - czytamy w projekcie ustawy znoszącej ograniczenia handlu w niedziele.

Jeśli zaś chodzi o samych pracowników handlu, projekt ustawy proponuje zapis w Kodeksie pracy, że praca w niedzielę odbywa się wyłącznie za zgodą pracownika, a pracodawca nie będzie mógł zmusić pracownika do pracy w niedzielę (...).

Wedle pomysłodawców akcji "Uwolnij handel" projekt zniesienia ustawy ograniczającej handel w niedziele nie pociąga za sobą obciążenia finansowego budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. - Jego skutkiem będzie wzrost dochodów budżetowych z tytułu wzrostu podatków od zwiększonych obrotów w handlu oraz wynagrodzeń pracowników - uważają.