W Dr. Oetker roszady na najwyższych stanowiskach

Rodzinna firma Oetker zgodziła się na następcę Augusta Oetkera w radzie doradczej: członek rodziny Rudolf Louis Schweizer przejmie przewodnictwo w radzie.

Schweizer zastąpił Augusta Oetkera na stanowisku przewodniczącego rady doradczej. Rudolf Louis Schweizer, który od pewnego czasu jest członkiem rady doradczej, przejmie w niej przewodnictwo. 17 marca August Oetker skończył 75 lat i osiągnął granicę wieku, dopuszczalną w firmie.

Schweizer jest synem Rosely, najstarszej córki zmarłego patriarchy Rudolfa-Augusta Oetkera i Folkarta Schweizera. Od 2012 r. jest członkiem rady doradczej, a dwa lata wcześniej dołączył do zarządu jako komandytariusz firmy August Oetker KG. 51-latek był w latach 1996–2012 dyrektorem zarządzającym motoryzacyjnego dostawcy Schweizer Group.

Rada doradcza, w skład której wchodzą głównie menedżerowie spoza rodziny, wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. Organ ma funkcje doradcze, kontrolne i prawo weta. Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Augusta Oetkera na stanowisku szefa zarządu pod koniec miesiąca.

 

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.