Abramowicz murem za niedzielami

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz twardo broni ograniczenia handlu w niedziele, którego jest ojcem chrzestnym. Wysłał więc w środę do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym informuje, że społeczeństwo jest z zakazu zadowolone.

W ostatnich miesiącach przez media przewija się dyskusja o negatywnym wpływie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę na małe i średnie sklepy. Dowodem na tę tezę jest m.in. opinia sporządzona przez Biuro Analiz Sejmowych (BAS), z której wynika, że z powodu tej ustawy obroty tygodniowe małych sklepów spadły aż o 20-30%.

Padła również szokująca liczba, że z tej samej przyczyny w 2018 r. zamknęło się 16 tysięcy małych sklepów. Podał ją Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uznając ograniczenie handlu w niedziele za regulację niekorzystną dla branży. Dlatego też ponad 500 właścicieli małych sklepów zaapelowało ostatnio do premiera o wycofanie się z ograniczenia handlu w niedziele w petycji, którą podpisał także Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

– Liczba 16 tysięcy małych sklepów jest informacją nierzetelną, mija się z prawdą i nie jest poparta godnymi zaufania danymi – pisze w liście do premiera Abramowicz. - Nie ma bowiem jeszcze danych z GUS na ten temat, a podawanie liczby na podstawie wyrywkowych badań i bez wskazania sposobu ustalenia przyczyny likwidacji sklepu jest nadużyciem. Nadmienię, że małe sklepy zamykają się od lat – i ten trend był wyraźnie widoczny przed uchwaleniem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę – pisze Rzecznik.

Zwraca uwagę na fakt, że opinia BAS była zapewne przedstawiana premierowi jako argument do przeprowadzenia zmian w ustawie o ograniczeniu handlu, a nie tak naprawdę nie powinna być w ogóle brana pod uwagę.

– Jest rzeczą skandaliczną, że BAS dopuściło się takiego braku profesjonalizmu w tej sprawie. Opinia agendy sejmowej powinna być sporządzona z zachowaniem wyjątkowo należytej staranności, ponieważ stanowi podstawę do podejmowania przez polityków decyzji dotyczących życia milionów Polaków – podkreśla w piśmie Rzecznik.

Jego zdaniem ogromna liczba małych i średnich sklepów informuje go, że jest zadowolona z ograniczenia handlu w niedziele.

Rzecznik zaapelował też do premiera o podjęcie działań: „opartych na sprawdzonych danych statystycznych oraz na konsultacjach z całym środowiskiem handlowców z sektora MŚP, które pozwolą na utrzymanie obecnej struktury polskiego handlu i doprowadzą do wyeliminowania rzeczywistych przyczyn zamykania małych placówek handlowych”.

Przypomnijmy, Adam Abramowicz był przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, w którym to odbywały się branżowe konsultacje w sprawie wprowadzenia ograniczeniu handlu w niedziele. Z racji nieukrywanego poparcia do inicjatywy NSZZ "Solidarność" jest nazywany ojcem chrzestnym ograniczenia handlu.

 

Katarzyna Pierzchała 5193 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.