TYLKO U NAS: PIP podsumowuje rok zakazu handlu w niedziele

W pierwszym roku obowiązywania ograniczenia handlu inspektorzy PIP przeprowadzili ponad 12,1 tys. kontroli placówek, które były otwarte w dni objęte zakazem handlu. Stwierdzili, że w 1 037 przypadkach (8,5% skontrolowanych) sklep został otwarty wbrew prawu.

Wysłaliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy kilka pytań podsumowujących równy rok obowiązywania ograniczeń handlu w niedziele (od 11 marca 2018 r. do 11 marca 2019 r.). Na naszą prośbę zostały więc przeprowadzone analizy, z których wynika, że w ramach przeprowadzonego rozpoznania (w tym na skutek sygnałów otrzymanych z zewnątrz) obejmującego ponad 7 tys. placówek handlowych inspektorzy pracy stwierdzili, że były one – zgodnie z obowiązującym prawem – zamknięte.

Łącznie więc omawiane działania kontrolne i rozpoznawcze objęły 19,1 tys. placówek handlowych, wykazując - według PIP - w miarę wysoki stopień respektowania wspomnianych przepisów.

Ze względu na złamanie zakazu handlu inspektorzy pracy nałożyli 370 mandatów karnych na kwotę 409,7 tys. zł, skierowali 456 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowali 223 środki oddziaływania wychowawczego. Wydali również ponad 5,7 tys. decyzji, skierowali blisko 7,4 tys. wniosków w wystąpieniach oraz 338 poleceń ustnych.

Mamy również podsumowanie za 2018 r. I tak w okresie od 11 marca do końca grudnia 2018 r. na telefony dyżurne okręgowych inspekcji pracy wpłynęły 3422 zgłoszenia naruszenia zakazu handlu w niedziele, święta oraz w Wielką Sobotę i Wigilię Bożego Narodzenia po godzinie 14. Jak poinformowała nas PIP blisko połowa - 47% - spośród nich zostało sprawdzonych jeszcze w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia, zaś 416 sygnałów potwierdziło naruszenie przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Szersze podsumowanie kontroli w niehandlowe niedziele w 2018 r. jest tutaj.

- Dane dotyczące zgłoszeń za I kwartał 2019 r. będą dostępne w połowie kwietnia 2019 r. - usłyszeliśmy w PIP.

Polecamy też nasz artykuł, w którym piszemy, że sieć Żabka wygrała 148 procesów, w których Państwowa Inspekcja Pracy zarzucała jej, że nie może podawać się za placówki pocztowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Pierzchała 5109 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.