Maspex inspiruje i edukuje

Firma wraz z partnerami w ramach EIT Food współtworzy projekt Annual Food Agenda.

W projekcie Annual Food Agenda uczestniczy 7 partnerów. Polskę, obok Maspeksu, reprezentuje Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Hiszpanię – CSIC, czyli Najwyższa Rada Badań Naukowych i Autonomiczny Uniwersytet w Madrycie, Wielką Brytanię – Uniwersytet w Cambridge i PepsiCo.

Działania łączą promocję odpowiedzialnego podejścia do diety i zdrowego stylu życia, troskę o środowisko ze zwiększaniem zainteresowania branżą spożywczą i inspirowaniem najmłodszych konsumentów do poznawania lepiej obszarów związanych z żywnością.

Plan organizowanych wydarzeń zakłada włączenie obywateli do publicznej debaty i interakcję między różnymi interesariuszami w branży spożywczej. Dialog środowiska akademickiego, przemysłu, biznesu z konsumentami opiera się na organizacji wartościowych inicjatyw. W ciągu roku partnerzy zorganizują łącznie 32 tematyczne wydarzenia w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Każde ma inspirować różne grupy odbiorców, a zwłaszcza najmłodszych konsumentów i przedstawicieli branży spożywczej.

Zaplanowane działania skupiają się wokół czterech obszarów – planowanych według sezonów, czyli kolejnych kwartałów w ciągu roku. Każdy będzie rozwijał poszczególne tematy związane z przyszłością żywności.

Pierwszy, trwający właśnie, poświęcony został zaufaniu do żywności. W jego ramach Maspex we współpracy z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie organizuje serię warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Spotkania mają na celu wspieranie świadomych postaw konsumenckich i wzmacnianie zaufania do żywności. Podczas warsztatów w siedzibie PAN w Olsztynie oraz w szkołach, dzieci uczą się, jak dzięki nowoczesnej aparaturze sprawdzać skład chemiczny i walory produktów, a także jakie są metody badań żywności i jak czytać etykiety produktów spożywczych. Dzieci zdobywają zarówno powszechną jak i zaawansowaną wiedzę w praktyce.

Tematy na kolejne kwartały to:

  • Trendy i konsumenci przyszłości – projekty będą poświęcone debacie publicznej i dialogowi między środowiskiem akademickim, przemysłem, producentami i konsumentami;
  • Zdrowe odżywianie – będą to działania organizowane w celu poszerzenia wiedzy na temat zrównoważonego odżywiania i nawyków zdrowego stylu życia;
  • Zrównoważony rozwój żywności – w ramach tego obszaru organizowane inicjatywy mają wzmacniać zrozumienie konsumentów na temat wpływu produkcji i konsumpcji na ślad ekologiczny oraz promowanie rozwiązań bio-ekonomicznych.

Annual Food Agenda to projekt komunikacyjny wspierany przez EIT Food, Europejską Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community – KIC), funkcjonującą dzięki niezależnej organizacji Unii Europejckiej – European Institute of Innovation & Technology (EIT). Konsorcjum EIT Food, do którego należy Maspex, zostało utworzone w celu poprawy ekosystemu żywności i wspierania innowacyjnych, zrównoważonych gospodarczo inicjatyw, związanych z poprawą zdrowia, dostępem do wysokiej jakości żywności i środowiskiem.

Joanna Hamdan 13666 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.